Vítejte na stránkách naší společnosti

Vítáme Vás na internetových stránkách naší obecně prospěšné společnosti, která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb.

Týdenní stacionář

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Odlehčovací služba

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Sociálně terapeutické dílny

Odborné sociální poradenství 

Aktuality naší společnosti

Patnáctý workshop SAS

Velikonoční výstava na kraji

Čtrnáctý workshop SAS

Proč si vybrat naší společnost ?

PŘES 20 LET ZKUŠENOSTÍ

Naše společnost je nástupnickou organizací SPMP ČR CS Hvozdy, o.s., která jako SDM Hvozdy vznikla již v roce 1995. Za tu dobu jsme získali celou řadu znalostí a zkušeností v oboru poskytování sociálních služeb.

PROFESIONÁLNÍ TÝM

Naši pracovníci jsou pravidelně proškolováni a kromě pracovníků sociálních služeb nabízíme služby i celé řady odborníků specialistů - psychoterapeut, psycholog diagnostik, speciální pedagog, pedagog, muzikoterapeut, arteterapeut a další.

ŠIROKÁ NABÍDKA SLUŽEB

Poskytujeme veliký výběr služeb sociální péče, sociální prevence a odborného sociálního poradenství, a to jak formou pobytovou, tak i ambulantní a terénní. Tyto služby nabízíme široké škále různých cílových skupin.

Těšíme se na spolupráci

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HVOZDY, o.p.s.

Masečín 119, 252 07 Štěchovice