Aktuality

VZHLEDEM K SOUČASNÉ EPIDEMICKÉ SITUACI JSOU NÁVŠTĚVY V RÁMCI POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TÝDENNÍ STACIONÁŘ OMEZENY. PROBÍHAT MOHOU POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ A ZA PŘÍSNÝCH HYGIENICKÝCH PODMÍNEK.

NAVŠTĚVOVAT UŽIVATELE V ODLEHČOVACÍ SLUŽBĚ JE KVŮLI PROTIEPIDEMICKÝM OPATŘENÍM A NA ZÁKLADĚ VLÁDNÍHO OPATŘENÍ MOŽNÉ POUZE S PROKÁZANÝM NEGATIVNÍM TESTEM PROVEDENÝM MAXIMÁLNĚ 48 HODIN PŘED PŘÍCHODEM DO ZAŘÍZENÍ NEBO S CERTIFIKÁTEM, KTERÝM NÁVŠTĚVNÍK PROKÁŽE, ŽE BYL OČKOVÁN ČI JE V OCHRANNÉ LHŮTĚ 180 DNÍ PO PRODĚLÁNÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19. NÁVŠTĚVY MUSÍ TAKÉ PODEPSAT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI A CHRÁNIT SE RESPIRÁTOREM FFP2.