Aktuality

Od 02.04.2020 zahajujeme v rámci služby Odborného sociálního poradenství provoz telefonické krizové linky. Nabízíme tak pomoc těm, koho trápí obavy, úzkosti a jiné projevy psychické nepohody v souvislosti s karanténou a šířením nemoci COVID-19. Linka je Vám k dispozici každý den od 15:00 do 19:00 hodin na telefonním čísle 733 246 423. Krizová pomoc je poskytována zdarma a není určena pro dlouhodobou terapii. Můžete využít i konverzaci přes zprávy, budeme se snažit na zprávy reagovat co nejdříve. 

Od 16.03.2020 je až do odvolání uzavřen areál CSS Hvozdy, o.p.s. a pracoviště MFC Štěchovice. Uzavření probíhá na základě krizového opatření vlády s cílem omezit riziko přenosu nemoci COVID-19 v zařízení sociálních služeb. Dochází k uzavření týdenních stacionářů, center denních služeb, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, seniory, osoby se zdravotním postižením a sociálně terapeutických dílen. 

Ve čtvrtek 27. února 2020 proběhne v areálu Centra sociálních služeb Hvozdy, o.p.s. (Masečín 119, 252 07 Štěchovice) od 8 do 16 hodin Velikonoční Workshop v keramické dílně pro osoby s invalidním důchodem. Celá akce se uskuteční v rámci sociální služby Sociálně terapeutických dílen pod dohledem naší lektorky. Vstup a materiál jsou zcela zdarma. Těšíme se na Vás. Více informací a registrace na telefonním čísle 731 285 619 nebo 723 388 101.

V úterý 10.prosince 2019 se od 14 do 18 hodin uskuteční v rámci Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 80. workshop na téma Výroba vánočních svícnů. Tato akce proběne v pobočce Hvozdů v MFC Štěchovice pod dohledem zkušené lektorky v sociálních službách. Celý workshop je ZDARMA a každý účastník si odnese domů hotový výrobek. 

Dne 27. listopadu 2020 se v prostorách Krajského úřadu Středočeského kraje konala prodejní vánoční výstava, kterou tradičně navštěvujeme a kde máme také vystaveny k prodeji naše výrobky. Výstavu jsme proto navštívili i v letošním roce, obnovili jsme trochu sortiment a byli jsme s prodejem úspěšní. K vidění bylo plno krásných vánočních dekorací, svíček, věnců a hlavně plno dobrot. Někteří klienti si nakoupili drobné dárky pro své blízké, ale i balíčky s vánočním cukrovím, které si dali ke kafíčku po příjezdu na Hvozdy. Den si všichni užili, budeme se těšit zase na rok ......

Ve čtvrtek 14.11. 2019 se naši uživatelů v doprovodu pracovníků sociálních služeb vydali do Jindřišské ulice v Praze, kde je muzeum smyslu. Prohlídku jsme měli předem domluvenou, tak už nám nic nescházelo než vejít a vše si užít. V muzeu se klientům moc líbilo, protože tam je všechno opačně a jinak. Například koupelna je nainstalovaná na stropě, obrazy které vystupují ze země, poznávání věcí podle hluku, nebo vůně a jiné zajímavosti. Vše jsme důkladně prozkoumali a na závěr jsme ještě mohli skládat hlavolamy. Pak už byl čas vydat se na cestu zpět. Cestou k autobusu jsme si koupili ......

Ve středu 18.09.2019 proběhl v areálu CSS Hvozdy, o.p.s. 8. ročník sportovní akce s názvem Hvozdecký Desetiboj 2019. Cílem této akce nebylo pouze prověření fyzických schopností a dovedností osob s mentálním postižením, ale především byla tato akce o získání nových zážitků, navázání nových přátelství a o strávení pohodového dne plného zábavy. Na soutěžící čekalo celkem 10 soutěžních disciplín, např. metení míče do branky, běh do vějíře, foukání do kelímků, ale také šipky, kuželky nebo překážkový běh. V těchto disciplínách se utkaly čtyři soutěžní týmy - poskytovatelé ......

Během letošního léta se událo mnoho zajímavých akcí, které jsme si opravdu užili. Prázdniny jsme zahájili návštěvou muzea v Dobříši a výstavou věnovanou historii rukavičkářství nejen v tomto Středočeském městě. Také jsme zavítali do Botanické zahrady univerzity Karlovy v Praze. Protože bylo hezké počasí, užili jsme si v červenci také příjemný letní táborák - pečení buřtů, zpívání při kytaře, dobrá nálada. Srpen jsme zahájili výletem lodí na ostrov sv. Kiliána u Davle. Naše cesty dále vedly na zámek v Jablonné n. Vltavou. O prázdninách jsme také spali na "hlavní budově". Na to jsme se těšili ......

Ve čtvrtek 11. 7. 2019 jsme se vypravili do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve vestibulu metra na Palackého náměstí nás očekával pan RNDr. Soldán, který nás dovedl do botanické zahrady. Prohlédli jsme si subtropický a tropický skleník, kde jsme se seznámili s rostlinami rostoucími v klimatu Jižní Ameriky a Afriky, včetně tropického deštného pralesa. Viděli jsme nejen banánovníky s nezralými banány, spoustu kvetoucích stromů, keřů a různých zajímavých rostlin, včetně masožravých a orchidejí, ale i papoušky a rybičky. Prohlídka byla ......

Na přelomu dubna a května 2019 jsme strávili příjemný týden v Rokytnici nad Jizerou. Sešli jsme se v pondělí 29. 4. 2019 odpoledne na autobusovém nádraží Praha - Černý Most, odkud jezdí autobus do Rokytnice. V úterý jsme se toulali přilehlým okolím Rokytnice. Navštívili jsme třeba zdejší kapličku. Jelikož byl poslední dubnový den, zapojili jsme se večer do lampiónového průvodu a zúčastnili jsme se i tamního pálení čarodějnic. Součástí večerního programu bylo i vystoupení rokytnických mažoretek, které někteří z nás se zájmem sledovali a jiní si raději zatančili na ......