Botanická zahrada UK v Praze

Ve čtvrtek 11. 7. 2019 jsme se vypravili do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Ve vestibulu metra na Palackého náměstí nás očekával pan RNDr. Soldán, který nás dovedl do botanické zahrady. Prohlédli jsme si subtropický a tropický skleník, kde jsme se seznámili s rostlinami rostoucími v klimatu Jižní Ameriky a Afriky, včetně tropického deštného pralesa. Viděli jsme nejen banánovníky s nezralými banány, spoustu kvetoucích stromů, keřů a různých zajímavých rostlin, včetně masožravých a orchidejí, ale i papoušky a rybičky. Prohlídka byla završena překvapením. Byli jsme odvedeni do přednáškových prostor vysoké školy - Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, kde na nás čekalo pohoštění ve formě výborných domácích tvarohových koláčků a pití.

Když jsme se občerstvili, zapůjčil nám pan RNDr. Soldán mikroskopy, kterými jsme zkoumali můry a složení (strukturu) papíru. Po prohlídce nás doprovodil zpět k metru.