Hvozdecký Desetiboj 2018

Ve čtvrtek 13.09.2018 proběhl v areálu CSS Hvozdy, o.p.s. 7. ročník sportovní akce s názvem Hvozdecký Desetiboj 2018. Cílem této akce nebylo pouze prověření fyzických schopností a dovedností osob s mentálním postižením, ale především byla tato akce o získání nových zážitků, navázání nových přátelství a o strávení pohodového dne plného zábavy.

Na soutěžící čekalo celkem 10 soutěžních disciplín, např. metení míče do branky, běh do vějíře, foukání do kelímků, ale také šipky, kuželky nebo překážkový běh. V těchto disciplínách se utkaly čtyři soutěžní týmy - poskytovatelé sociálních služeb Domov Laguna Psáry, Stéblo Borotice, Centrum sociálních služeb Tloskov a domácí družstvo Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s.

Obrovské poděkování patří hlavnímu sponzorovi této akce společnosti DHL, která podpořila Hvozdecký Desetiboj finanční částkou 30.000,- Kč. Navíc se zaměstnanci DHL stali pro tento den, stejně jako v letech minulých, rozhodčími na jednotlivých stanovištích a 4 z nich se přidali k družstvům jako kapitáni. Dále dobrovolníci z firmy Live City, kteří nás taktéž dlouhodobě podporují se stali dalšími kapitány u soutěžních družstev. V rámci integraci se zúčastnili Desetiboje také žáci 8. a 9. třídy ZŠ Hradištko, kteří se přidali k soutěžním družstvům a pomáhali osobám s mentálním postižením jednotlivé disciplíny zdolávat. Celá akce začala okolo 9 hodiny slavnostním nástupem, kde byli všichni přivítání zástupci organizátora, byla zde vyvěšena vlajka těchto her a operní pěvec Daniel Klánský zapálil slavnostní oheň Desetiboje. Následně se celé dopoledne soutěžilo a okolo 12 hodiny byl pro všechny připraven oběd a občerstvení. Následně si všichni užili spoustu taneční a hudební zábavy v doprovodu živé hudby. Nakonec proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen.