Hvozdecký Desetiboj 2021

Ve středu 15. září 2021 proběhl v areálu Centra sociálních služeb Hvozdy, o.p.s. již 9. ročník velice unikátní a specifické sportovní akce s názvem Hvozdecký Desetiboj, který navazuje na tříletou tradici tzv. Štěchovické Paralympiády. Tato sportovní událost sdružuje celkem čtyři poskytovatelé sociálních služeb, jejíchž uživatelé, kterými jsou osoby s mentálním postižením, soutěží v různých sportovních disciplínách proti sobě, a to prostřednictvím čtyř týmů. Cílem této akce ale není pouze prověření fyzických a sportovních schopností a dovedností osob s mentálním postižením, ale především je tato akce o získání nových zážitků, navázání nových přátelství a o strávení pohodového dne plného zábavy. Na soutěžící letos čekalo, stejně jako v letech minulých, celkem deset soutěžních stanovišť, jako je například slalom s medicinbalem, šipky, kuželky, hod na cíl či skok do dálky. V těchto deseti disciplínách se v tomto roce utkaly čtyři soutěžní týmy - poskytovatelé sociálních služeb Domov Laguna Psáry, Stéblo Borotice, Centrum sociálních služeb Tloskov a domácí družstvo Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s. Obrovské díky pak patří dvěma hlavním sponzorům této sportovní akce, kteří ji finančně podpořili. Prvním je Fond sportu, volného času a primární prevence Středočeského kraje a druhým sponzorem je společnost DHL, jejíž zaměstnanci se navíc pro tento den již tradičně, jako každý rok, stali rozhodčími na jednotlivých stanovištích a čtyři z nich se přidali k jednotlivým družstvům jako kapitáni.

Jedinečnost celé této akce spočívá i v tom, že k soutěžícím z jednotlivých zařízení sociálních služeb se přidali v rámci integrace a poznání i žáci 8. ročníků ZŠ Hradištko, kteří pomáhali osobám s mentálním postižením jednotlivé disciplíny zdolávat. Obrovské díky proto patří i panu Mgr. Hynkovi, řediteli této základní školy, který celou spolupráci umožnil a dlouhodobě podporuje.

Hned v úvodu byla akce zahájena kolem půl desáté za přítomnosti několika hostů, jako jsou členové správní rady Centra sociálních služeb Hvozdy, o.p.s., zástupci dobrovolníků a podporovatelů a rovněž zástupci okolních obcí, které letos reprezentovala paní doktorka Kučerová, starostka obce Hvozdnice. Slavnostní zahájení začalo za doprovodu slavností hudby nástupem jednotlivých družstev a týmu rozhodčích, poté proběhlo přivítání všech přítomných, které bylo zakončeno nesením a slavnostním vztyčením vlajky Desetiboje. Rovněž proběhli přísahy jak za sportovce, tak i za rozhodčí. Poté pokračoval tento úvodní ceremoniál tzv. štafetou ohně, kdy vybraní zástupci z řad jednotlivých družstev nesli zapálený slavnostní oheň, který postupně donesli až k místu zahájení. Tam jej nejdříve převzal ředitel ZŠ Hradištko, jako zástupce další skupiny soutěžících a následně štafetu ukončil známý český zpěvák pan Jakub Děkan, který se pro tento rok stal patronem celé akce a který pomocí louče zapálil slavností oheň na podstavci, jako symbol celého sportovního klání. Poté paní Hromádková, ředitelka Centra sociálních služeb Hvozdy, oficiálně Desetiboj zahájila a nakonec ještě Jakub Děkan zazpíval sportovcům a přítomným píseň Andělé.

Po zahajovacím ceremoniálu už mohlo začít samotné soutěžní zápolení a všichni účastníci si jej naplno užívali. Po celou dobu Desetiboje mělo každé družstvo připraveno svoje zázemí s občerstvením a nápoji. Po poledni pak byl čas na výborný oběd, po kterém začala taneční a hudební zábava v doprovodu reprodukované hudby. Nakonec okolo půl třetí proběhlo slavnostní vyhodnocení, vyhlášení vítězů a odměnění všech zúčastněných, kteří si kromě věcných darů, diplomů, medailí a vynikajícího dortu, odnesli především nádherné vzpomínky a odjížděli z Hvozdů plni zážitků a dobré nálady a všichni plni očekávání, jak se jednotlivý družstva umístí na této úžasné sportovní akci příští rok.