Financování

Financování poskytovaných sociálních služeb se skládá z několika různých forem. Kromě plateb našich uživatelů pobytových služeb (platba za ubytování, stravu, příspěvek na péči), je nezbytnou složkou také financování z veřejných prostředků. Zde jsou uvedeny subjekty, které se podílejí na veřejném financování všech sociálních služeb, které v současné době poskytujeme. 

Projekty, dotace a granty

Jedná se o projekty, dotační a grantová řízení a veřejné zakázky, které jsme realizovali v různých časových obdobích v rámci poskytovaných sociálních služeb. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty z různých zdrojů.

Sponzoři a dárci

 • UNISALE - GUTEX, drogerie a hygienické potřeby 
 • PECU s.r.o., Cukrárna a pekárna Stáňa 
 • Restaurace a cukrárna Fregata Měchenice 
 • Libeřské lahůdky 
 • Kámen Zbraslav 
 • Jiří Štajner, Hvozdy 
 • Petr Durdík, ovoce a zelenina 
 • Rina, s.r.o. 
 • FETKO spol. s.r.o. 
 • Zámecká výrobna uzenin, spol. s.r.o. 
 • Jarolímek, pekařství a cukrářství 
 • LE & CO výroba uzenin 
 • Ladislav Hájek, Plzeň 
 • Povltavské mlékárny 
 • Racio, s.r.o. 
 • Eva Janouchová 

Všem sponzorům a dárcům velice děkujeme, jejich podpory si nesmírně vážíme.