Historie společnosti

Zde naleznete stručnou historii naší obecně prospěšné společnosti od roku 1995, kdy byla založen Speciální domov mládeže Hvozdy, který byl předchůdcem naší společnosti. Je zde uvedeno kdy jsme rozšiřovali odborné sociální služby, vznik nástupnické organizace či zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb. 

1995 Založení SDM SPMP Hvozdy 
Byl založen Speciální domov mládeže SPMP Hvozdy ( SDM SPMP Hvozdy ), později přejmenován na Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR Centrum služeb Hvozdy ( SPMP ČR CS Hvozdy ). Služba týdenního stacionáře pro osoby s mentálním postižením byla poskytována od pondělí do pátku mimo letní a zimní prázdniny a svátky.
 
2008 Rozšíření odborných sociálních služeb 
Od 01. 09. 2008 jsme rozšířily odborné služby i pro veřejnost z regionu Středního povltaví zřízením ambulantních sociálních služeb - Odborné sociální poradenství ( OSP ), Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ( SAS ) a Sociálně terapeutické dílny ( STD ). Pro tyto služby se nám podařilo získat pronájem prostor od městyse Štěchovice v Multifunkčním centru nedaleko školy, DPS a autobusového nádraží. Další STD jsme otevřeli i v areálu sídla společnosti.
 
2012 Registrace Odlehčovací služby a vznik nástupnické organizace 
V září 2012 jsme registrovali novou pobytovou sociální službu, tzv. Odlehčovací službu ( OS ) pro osoby s mentálním a zdravotním postižením. Dne 04. 12. 2012 byla založena nová společnost Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s., která se stala nástupnickou organizací SPMP ČR CS Hvozdy, o.s. Důvodem zrušení předchozí organizační jednotky bylo přijetí nového Občanského zákoníku, zákona číslo 89/2012 Sb., který nepřipouští, aby uživatelům sociálních služeb poskytovalo péči občanské sdružení.
 
2013 Registrace Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
Na základě potřebnosti a v součinnosti s okolními základními školami jsme zaregistrovali ambulantní sociální službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ( NZDM ).
 
2015 Zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb Středočeského kraje a Prahy 
V tomto roce byly všechny naše služby zařazeny do sítě registrovaných poskytovatelů sociálních služeb ve Středočeském kraji a v Praze.