Hvozdecký Desetiboj 2016


Ve čtvrtek 15.9.2016 proběhl v areálu Centra sociálních služeb Hvozdy, o.p.s. Hvozdecký Desetiboj 2016. Jednalo se již o 5. ročník této sportovní události, která navazuje na tradici tří let Štěchovické paralympiády. Cílem této akce není pouze prověření fyzických schopností a dovedností osob s mentálním postižením, ale také získání nových zážitků, navázání nových přátelství, ale především je tato akce o strávení pohodového dne plného zábavy.

Na soutěžící čekalo celkem 10 soutěžních disciplín, jako byly např. magnetické šipky, kuželky, hod a skok do dálky, štafetový běh či překážková dráha. V těchto disciplínách se utkala čtyři soutěžní družstva, kterými pro tento rok byly: poskytovatelé sociálních služeb Domov Laguna Psáry, Stéblo Borotice, Centrum sociálních služeb Tloskov a domácí družstvo Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s.

Veliké díky patří sponzorům a dárcům, bez kterých by se tato akce nemohla uskutečnit. Největší díky směřuje hlavnímu sponzorovi této akce společnosti DHL, jejíž zaměstnanci se stali pro tento den, stejně jako v letech minulých, rozhodčími na jednotlivých stanovištích a 4 z nich se přidali k jednotlivým družstvům jako kapitáni, navíc tato společnost podpořila Hvozdecký Desetiboj finanční částkou 30.000,- Kč, za což jim srdečně děkujeme.

Další poděkování pak patří všem dobrovolníkům ze společnosti Top Culture, kteří se rovněž připojili k soutěžním družstvům jako druzí kapitáni, také OVV ČSSD pro Prahu - západ, který přispěl finanční částkou a spolku PROFILIS, který zapůjčil sportovní vybavení na tuto akci. Všem moc děkujeme

Tato "olympiáda" začala v 9 hodin slavnostním zahájením, nástupem družstev, také zapálením slavnostního ohně, který letos zapaloval operní pěvec pan Daniel Klánský. Poté následovalo vyvěšení vlajky desetiboje a tím byla celá akce slavnostně zahájena.

Celé dopoledne bylo v duchu sportovního zápolení, dále v poledne proběhl oběd ( výborný řízek) a po něm už discotéka s živou hudbou. Okolo 15 hodiny bylo slavnostní vyhlášení celé akce a výsledků. Všichni dostali krásné dárky včetně dortů, dárkových tašek plných krásných odměn, diplomy a samozřejmě medaile za umístění.