Jednotlivé sociální služby


Zde je seznam všech našich registrovaných sociálních služeb, které poskytujeme. Jedná se o služby pobytové, ambulantní i terénní.

Pobytové sociální služby

- služby sociální péče -

Ambulantní a terénní sociální služby

- služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství -