Minulé projekty, dotace a granty

Zde naleznete přehledy projektů, dotačních a grantových řízení a veřejných zakázek, které jsme realizovali v různých časových obdobích v rámci poskytovaných sociálních služeb. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty z různých zdrojů.  

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Projektem z operačního programu Zaměstnanost bylo zajištěno víceleté ( říjen 2016 - prosinec 2019 ) financování vybraných druhů sociálních služeb. V naší společnosti se toto financování týkalo služeb STD a SAS a mělo vést ke kvalitním, dostupným a efektivním poskytovaným sociálním službám. Financování nahrazovalo v plné výši dotaci poskytovanou ze státního rozpočtu skrze rozpočet Středočeského kraje, a to po dobu realizace projektu. Odborné nastavení a realizaci projektu zajišťoval Odbor sociálních věcí krajského úřadu Středočeského kraje.

V rámci tohoto programu probíhali během realizačního období tzv. Workshopy v rámci Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, a to na pracovišti v MFC Štěchovice pod dohledem zkušené lektorky v sociálních službách. Workshopy byly zdarma a účastníci si pravidelně odnášeli domů hotový výrobek. Celkem bylo realizováno osmdesát workshopů na různá témata, jako výroba různých dekorací, koláží, ptačích budek, květináčů, adventních věnců, šperků, malování různými technikami, velikonoční a jarní dekorace, apod.


DOTACE A GRANTY 2016

DOTACE A GRANTY 2015


DOTACE A GRANTY 2014