Minulé projekty, dotace a granty

OP ZAMĚSTNANOST

Projektem z operačního programu Zaměstnanost bylo zajištěno víceleté ( říjen 2016 - prosinec 2019 ) financování vybraných druhů sociálních služeb. V CSS Hvozdy, o.p.s. se toto financování týkalo služeb STD a SASRD a mělo vést ke kvalitním, dostupným a efektivním poskytovaným sociálním službám. Financování nahrazovalo v plné výši dotaci poskytovanou ze státního rozpočtu skrze rozpočet Středočeského kraje, a to po dobu realizace projektu. Odborné nastavení a realizaci projektu zajišťoval Odbor sociálních věcí krajského úřadu Středočeského kraje.

V rámci operačního programu Zaměstnanost probíhají během realizačního období tzv. Workshopy v rámci Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Tyto workshopy probíhají v pobočce Hvozdů v MFC Štěchovice pod dohledem zkušené lektorky v sociálních službách, jsou zdarma a účastníci si pravidelně odnášejí domů hotový výrobek. 


Jednotlivé dílny STD - keramická dílna, kuchyň, zahrada, výtvarná dílna

Výstavy výrobků STD - Středočeský kraj, Portus Slapy, Nový Knín

Workshopy SAS v průběhu realizace projektu