Muzikoterapie na Hvozdech

Od října 2016 probíhají v naší společnosti v rámci Týdenního stacionáře hodiny muzikoterapie pod vedením zkušené lektorky. Muzikoterapie je léčebná metoda používající jako terapeutického prostředku hudbu.
Důraz je kladen především na dýchání, kdy za doprovodu relaxační hudby dochází k celkové harmonizaci a uvolnění. Našim uživatelům se hodiny velice líbí a s nadšením sobě vlastním se aktivně zapojují do všech činností této terapie.
Během muzikoterapie se lektorka zaměřuje na různé druhy a styly, např. na tóny vážné hudby, protažení páteře či horní části těla, pravidelné opakující se cviky, posílení plic pomocí zpěvu, dýchání do bránice (slovy lektorky "Náš vlastní dech je nejúčinnějším prostředkem proti stresu, nádech a výdech prováděný bráničním způsobem ovlivní také stav naší páteře." ) , relaxační hudba apod.