Muzikoterapie na Hvozdech

Od října 2016 probíhají v naší společnosti v rámci Týdenního stacionáře hodiny muzikoterapie pod vedením zkušené lektorky. Muzikoterapie je léčebná metoda používající jako terapeutického prostředku hudbu.
Důraz je kladen především na dýchání, kdy za doprovodu relaxační hudby dochází k celkové harmonizaci a uvolnění. Našim uživatelům se hodiny velice líbí a s nadšením sobě vlastním se aktivně zapojují do všech činností této terapie.

Leden 2017


Se začátkem nového roku probíhala muzikoterapie v našem zařízení s pomocí tónů vážné hudby. I cvičení samotné mělo vážnější charakter. Lektorka se tento měsíc zaměřila především na protažení páteře a horní části těla. Naše klienty tato svičení velice baví a vždy se na ně moc těší.

Prosinec 2016

Během tohoto měsíce probíhaly v našem zařízení další hodiny muzikoterapie, i když kvůli vánočním prázdninám jich nebylo tolik. Naši uživatelé již dobře znají veškeré prováděné cviky a lektorka chválí u všech stupeň pokročilosti. Prosincové lekce se nesly jak jinak než v duchu Vánoc a na poslední předsváteční hodíně si všichni posílili plíce zpěvem koled. 

Listopad 2016

Během listopadu 2016 se v rámci muzikoterapie zaměřila lektorka na dýchání do bránice. Přinesla našim uživatelům plastová brčka na procvičení dechu s plným využitím bránice. "Náš vlastní dech je nejúčinnějším prostředkem proti stresu, nádech a výdech prováděný bráničním způsobem ovlivní také stav naší páteře."Uživatelé Hvozdů se hodinu od hodiny učí dalším novým věcem a cviky provádějí koordinovaněji. Lektorka také během terapie hrála uživatelům na saxofon lidové písně, to ji doprovodili zpěvem a hrou na Orffovy nástroje. Radost, kterou jim cvičení v kombinaci s hudbou přináší, je znatelná. 

Říjen 2016

V říjnu začala muzikoterapie sezením v uzavřeném kruhu, ve kterém byla zapálená svíčka. Naši uživatelé si předávali putovní bumerang a ten, kde měl bumerang v ruce, mluvil. Samozřejmě se uživatelé postupně seznamovali s lektorkou a ta jim vše řádně a srozumitelně vysvětlila (jak budou hodiny terapie vypadat, přihlédnutí na individuální možnosti každého uživatele). Následné činnosti už probíhaly za doprovodu relaxační hudby a pomocí jednoduchých říkadel probíhalo lehké rozdýchání se. Ze sedu na židlích se uživatelé postupně přesunuli do kleku a lehu. Zde byla pozornost na hluboké dýchání do břicha, rozložení rovnováhy a celkové protažení a uvolnění.