Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

- číslo registrace: 6917618 -

Posláním služby je poskytovat uživateli z cílové skupiny pomoc a podporu ve složitých osobních i rodinných situacích, usnadnit jeho přechod do samostatného života a tím přispět k jeho vyšší kvalitě.

Cílem je zlepšit kvalitu života uživatele předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Cílová skupina - děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy (7 - 15 let)

Forma poskytování - ambulantní forma v detašovaném pracovišti Harmonia - kulturní a vzdělávací centrum (ulice Krátká 422, 252 07 Štěchovice)

Provozní doba - pondělí až čtvrtek od 12:30 do 16:30 hodin.

POSKYTOVANÉ ČINNOSTI V RÁMCI SLUŽBY

Při poskytování služeb NZDM se pracovníci řídí principem nízkoprahovosti. Vytváříme pestrou nabídku aktivizačních programů, poskytujeme informace, odbornou podporu a pomoc a tak zmírňujeme nepříznivou situaci uživatele.


Čím se zabýváme, co u nás může uživatel dělat?

- Pokud ho něco trápí, vyslechneme ho, podpoříme ho a pokusíme se mu pomoci
- Můžeme si povídat například o těchto věcech - sexuální výchova a mezilidské vztahy, drogy, násilí, šikana a kyberšikana, záškoláctví, zdraví životní styl, předsudky a tolerance k druhým, kriminalita a delikvence apod.
- Uživatel může přijít sám/sama s nějakým zajímavým nápadem a naši pracovníci ho pomůžou velice rádi uskutečnit
- Pomůžeme s přípravou do školy - i školní příprava totiž může být zábava (např. formou výtvarných a rukodělných činností)
- Uživatel si u nás může odpočinout ( stolní fotbal, tvůrčí aktivity, společenské a sportovní hry )
- K dispozici je počítač a internet - pokud bude uživatel chtít, naučíme ho s ním pracovat ( počítačová gramotnost )
- Služba je zdarma, dobrovolná a uživatel má právo zůstat v anonymitě.

KONTAKT

Veronika Stujová - vedoucí služby, mobil: 733 196 118, e-mail: stujova@css-hvozdy.cz