Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Posláním naší služby je poskytovat uživateli z cílové skupiny pomoc a podporu ve složitých osobních i rodinných situacích. Usnadnit uživateli přechod do samostatného života a tím přispět k jeho vyšší kvalitě. 

Cílem je zlepšit kvalitu života uživatele předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. 

Cílová skupina - děti a mládež od 6 do 15 let ohrožené společensky nežádoucími jevy.

Služba je poskytována ambulantní formou na pracovišti v MFC Štěchovice (Profesora Lista 393, 252 07 Štěchovice). Provozní doba služby je od pondělí do čtvrtka vždy od 12:00 do 16:30 hodin. Služba je zdarma, dobrovolná a uživatel má právo zůstat v anonymitě.

Co u nás můžete dělat, čím se zabýváme?
Pokud tě něco trápí, vyslechneme tě, podpoříme tě a pokusíme se ti pomoci 
Můžeme si spolu povídat například o těchto věcech - sexuální výchova a mezilidské vztahy, drogy, násilí, šikana a kyberšikana, záškoláctví, zdraví životní styl, předsudky a tolerance k druhým, kriminalita a delikvence apod.
Můžeš sám/sama přijít s nějakým zajímavým nápadem a naši pracovníci ti jej pomůžou velice rádi uskutečnit 
Pomůžeme ti s přípravou do školy - i školní příprava totiž může být zábava ( např. formou výtvarných a rukodělných činností )
Můžeš si u nás odpočinout ( stolní fotbal, tvůrčí aktivity, společenské a sportovní hry ) 
K dispozici je počítač a internet - pokud budeš chtít, naučíme tě s ním pracovat ( počítačová gramotnost )

Kontakt
Veronika Stujová, vedoucí služby a pracovnice v sociálních službách
tel.: 733 196 118, e-mail: stujova@css-hvozdy.cz