top of page
lišta.png

Sociální Péče - Sociální Prevence - Sociální Poradenství

O   N A Š Í   S P O L E Č N O S T I

Obecně prospěšná společnost Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s. (nezisková organizace) byla jako nástupnická organizace SPMP ČR CS Hvozdy, o.s. (ta vznikla jako SDM Hvozdy již v roce 1995) založena 04.12.2012 a v současnosti je registrovaným poskytovatelem celkem dvou pobytových a čtyř ambulantních a terénních sociálních služeb pro cílovou skupinu na území Středočeského kraje. Naše služby poskytujeme od roku 2014 a jedná se o služby sociální péče, sociální prevence a odborného sociálního poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb. Všechny naše služby jsou v současné době zařazeny do sítě sociálních služeb Středočeského kraje.
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Celý Název:        Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s.

Právní Forma:    obecně prospěšná společnost  

IČO:                  291 282 18                        

Bankovní Ústav: Česká Spořitelna, a.s. - pobočka Zbraslav

Zakladatelé:       Mgr. Magdalena Zurinková, SPMP ČR, o.s.

Správní rada:    C. Latimier, H. Jelínková, M. Zurinková

Datum Založení:     04. prosince 2012 

Sídlo Společnosti:  Masečín 119, 252 07 Štěchovice 

Kontakt:                info@css-hvozdy.cz, tel: 724 110 441 

Číslo Účtu:             2852541359/0800 

Statutární orgán:    ředitelka společnosti

Dozorčí rada:         J. Janžurová, P. Knop, K. Klesnil

Foto hlavní budovy areálu CSS Hvozdy, o.p.s. - přední pohled

Areál CSS Hvozdy, o.p.s. se nachází v rozsáhlém zalesněném prostředí asi 2 km od obce Hvozdnice a 1,5 km od obce Štěchovice - Masečín dostupné autobusovou dopravou PID. V areálu poskytujeme pobytové služby ve čtyřech domech typu OKAL, dále je zde hlavní budova se zázemím a objekty sociálně terapeutických dílen a socioterapeutických činností (keramická dílna, cvičná kuchyňka, skleník, ...). Dále je zde k dispozici venkovní   bazén,   hřiště,   venkovní  posezení s ohništěm či venkovní kuželky. Součástí areálu je rovněž parkoviště před hlavní budovou, ve které se nachází kuchyně, jídelna, zázemí pro pracovníky v sociálních službách, společenská a relaxační  místnost. V prvním patře jsou pak kanceláře a zázemí administrativního a ekonomického úseku. 

Sociální  služby  poskytujeme  také  ve Štěchovicích v Multifunkčním centru, kde se zaměřujeme na ambulantní a poradenskou činnost pro široké spektrum cílových skupin, které potřebují podporu, pomoc nebo radu, jako jsou například rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením, senioři či děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy. V tomto pracovišti poskytujeme Sociálně terapeutické dílny zaměřené zejména na výtvarnou a rukodělnou činnost a šicí dílnu, dále pak Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a Odborné sociální poradenství.

14500526_1165542826838837_68085977261584

HISTORIE SPOLEČNOSTI

Historii naší obecně prospěšné společnosti se datuje do roku 1995, kdy byl založen Speciální domov mládeže Hvozdy, který byl předchůdcem naší neziskové organizace. Je zde uvedeno kdy jsme rozšiřovali odborné sociální služby, vznik nástupnické organizace či zařazení do sítě sociálních služeb. 

1995 Založení SDM SPMP Hvozdy 

Byl založen Speciální domov mládeže SPMP Hvozdy ( SDM SPMP Hvozdy ), později přejmenován na Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR Centrum služeb Hvozdy ( SPMP ČR CS Hvozdy ). Služba týdenního stacionáře pro osoby s mentálním postižením byla poskytována od pondělí do pátku mimo letní a zimní prázdniny a svátky.

 

2008 Rozšíření odborných sociálních služeb 

Od 01. 09. 2008 jsme rozšířily odborné služby i pro veřejnost z regionu Středního povltaví zřízením ambulantních sociálních služeb - Odborné sociální poradenství ( OSP ), Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ( SAS ) a Sociálně terapeutické dílny ( STD ). Pro tyto služby se nám podařilo získat pronájem prostor od městyse Štěchovice v Multifunkčním centru nedaleko školy, DPS a autobusového nádraží. Další STD jsme otevřeli i v areálu sídla společnosti.

 

2012 Registrace Odlehčovací služby a vznik nástupnické organizace 

V září 2012 jsme registrovali novou pobytovou sociální službu, tzv. Odlehčovací službu ( OS ) pro osoby s mentálním a zdravotním postižením. Dne 04. 12. 2012 byla založena nová společnost Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s., která se stala nástupnickou organizací SPMP ČR CS Hvozdy, o.s. Důvodem zrušení předchozí organizační jednotky bylo přijetí nového Občanského zákoníku, zákona číslo 89/2012 Sb., který nepřipouští, aby uživatelům sociálních služeb poskytovalo péči občanské sdružení.

 

2013 Registrace Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

Na základě potřebnosti a v součinnosti s okolními základními školami jsme zaregistrovali ambulantní sociální službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ( NZDM ).

 

2015 Zařazení do sítě sociálních služeb Středočeského kraje a Prahy 

V tomto roce byly všechny naše služby zařazeny do sítě registrovaných poskytovatelů sociálních služeb ve Středočeském kraji a v Praze.

2023 Registrace a zařazení do sítě služby DOZP

Na základě potřebnosti a doporučení Středočeského kraje jsme od 01.01.2023 zaregistrovali novou sociální pobytovou služby s celoročním provozem DOZP - Domov pro osoby se zdravotním postižením. Tato služba byla rovněž zařazena do sítě sociálních služeb Středočeského kraje. K tomuto datu byla rovněž zrušena Odlehčovací služba.

Symbolika spolupráce a partnerství - podané ruce
Symbolika fotogalerie areálu.
Symbolika výroční zprávy - kniha

Spolupráce
a Partnerství

Fotogalerie
Areálu

Výroční
zprávy

bottom of page