O naší společnosti

Obecně prospěšná společnost Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s. byla jako nástupnická organizace SPMP ČR CS Hvozdy, o.s. založena dne 04. 12. 2012 a v současnosti je registrovaným poskytovatelem celkem dvou pobytových a čtyř ambulantních a terénních sociálních služeb. Poskytujeme služby sociální péče, prevence a odborné sociální poradenství pro klienty ze Středočeského kraje a hlavního města Prahy. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Celý název:             Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s.
Datum založení:      04. prosince 2012                                                             Právní forma:      obecně prospěšná společnost
Sídlo společnosti:   Masečín 119, 252 07 Štěchovice                                       IČ:                       291 282 18
Bankovní ústav:      Česká spořitelna, a.s. - pobočka Zbraslav                       Číslo účtu:           2852541359/0800
Zakladatelé:            Mgr. Magdalena Zurinková, SPMP ČR, o.s.                      Statutární orgán: ředitelka společnosti
Správní rada:           C. Latimier, H. Jelínková, M. Zurinková                            Dozorčí rada:      J. Janžurová, P. Knop, K. Klesnil

Areál CSS Hvozdy, o.p.s. se nachází v rozsáhlém zalesněném prostředí asi 2 km od obce Hvozdnice a 1,5 km od obce Štěchovice - Masečín dostupné autobusovou dopravou PID. V areálu se nachází celkem 5 domů typu OKAL, hlavní budova a 6 objektů dílen s jejich zázemím. Uživatelé našich služeb mohou také využívat keramickou dílnu, cvičnou kuchyňku, skleník, venkovní bazén, hřiště, venkovní posezení s ohništěm či venkovní kuželky. Součástí areálu parkoviště před hlavní budovou, ve které se nachází jídelna, společenská místnost, relaxační místnost a kanceláře. Sociální služby poskytujeme také v detašovaném pracovišti v Kulturním a vzdělávacím centru Harmonia ve Štěchovicích, kde se zaměřujeme na ambulantní a poradenskou činnost pro široké spektrum cílových skupin, které potřebují podporu, pomoc nebo radu, jako jsou např. rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením, senioři či děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy.