O naší společnosti

Obecně prospěšná společnost Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s. byla jako nástupnická organizace SPMP ČR CS Hvozdy, o.s. založena dne 04. 12. 2012 a v současnosti je registrovaným poskytovatelem celkem dvou pobytových a čtyř ambulantních a terénních sociálních služeb. Poskytujeme služby sociální péče, prevence a odborné sociální poradenství pro klienty ze Středočeského kraje a hlavního města Prahy.

Areál CSS Hvozdy, o.p.s. se nachází v rozsáhlém zalesněném prostředí asi 2 km od obce Hvozdnice a 1,5 km od obce Štěchovice - Masečín dostupné autobusovou dopravou PID. V areálu se nachází celkem 5 domů typu OKAL, hlavní budova a 6 objektů dílen s jejich zázemím. Uživatelé našich služeb mohou také využívat keramickou dílnu, cvičnou kuchyňku, skleník, venkovní bazén, hřiště, venkovní posezení s ohništěm či venkovní kuželky. Součástí areálu parkoviště před hlavní budovou, ve které se nachází jídelna, společenská místnost, relaxační místnost a kanceláře. 

Sociální služby poskytujeme také na pobočce v Multifunkčním centru ve Štěchovicích, kde se zaměřujeme na ambulantní a poradenskou činnost pro široké spektrum cílových skupin, které potřebují podporu, pomoc nebo radu, jako jsou např. rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením, senioři či děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy.

Náš patron

Patronem, tváří a především přítelem naší obecně prospěšné společnosti je od roku 2015 divadelní, filmový a seriálový herec a bavič pan Václav Vydra.  

Základní informace


Celý název registrovaného poskytovatele sociálních služeb: 

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HVOZDY, o.p.s.

Datum založení:       04. prosince 2012
Právní forma:            obecně prospěšná společnost 
Sídlo společnosti:    Masečín 119, 252 07 Štěchovice 
IČ:                             291 282 18           
Tel.:                           257 770 258           
E-mail:                       info@css-hvozdy.cz
Bankovní ústav:        Česká spořitelna a.s., pobočka Zbraslav
Číslo účtu:                 2852541359/0800, v případě sponzorského úču je předčíslí  30015

Poskytované služby: Týdenní stacionář, Odlehčovací služba, Sociálně terapeutické dílny, Sociálně aktivizační sližby pro                                          rodiny s dětmi, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Odborné sociální poradenství
Doplňková činnost:   Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sprortovní činnosti, Mimoškolní                                          výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti, Hostinská činnost
Zakladatelé:               Mgr. Magdalena Zurinková, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s.
Statutární orgán:        Mgr. Magdalena Zurinková - ředitelka společnosti
Správní rada:             Camille Latimier (předsedkyně správní rady), Hana Jelínková, Romana Hromádková
Dozorčí rada:             Jana Janžurová, Mgr. Petr Knop, Mgr. Karel Klesnil

VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Mgr. Magdalena Zurinková - ředitelka společnosti, psychologické poradenství a diagnostika

Vedoucí pracovníci společnosti
Romana Hromádková - zástupkyně ředitelky, vedoucí pobytových služeb a služby STD
Mgr. Kristýna Papírníková - vedoucí pobočky MFC Štěchovice, služby OSP a NZDM, sociální pracovnice
Iveta Chroustovská - vedoucí ekonomického úseku, personalista
Jakub Čanda - vedoucí hospodářsko-administrativního úseku 
Bc. Alena Reitmayerová - vedoucí služby SAS, sociální pracovnice
Jaroslav Hušbauer - vedoucí technického úseku
Jana Hušbauerová - vedoucí stravování

Historie společnosti


Zde naleznete historii společnosti CSS Hvozdy, o.p.s. od roku 1995, kdy byla založen Speciální domov mládeže SPMP Hvozdy, který byl předchůdcem naší společnosti. Je zde uvedeno kdy jsme rozšiřovali odborné sociální služby, vznik nástupnické organizace či zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb.

Výroční zprávy a výsledky kontrol


V této sekci naleznete výroční zprávy naší společnosti od roku 2006, které jsou k dispozici ke stažení ve formátu pdf a dále výsledky důležitých kontrol, které naše společnost prodělala.