Odborné sociální poradenství

- číslo registrace: 8769151 -

Vedoucí služby, sociální pracovnice
Mgr. Kristýna Papírníková

mobil: 723 388 101, e-mail: papirnikova@css-hvozdy.cz

Poslání služby

Posláním odborného sociálního poradenství je nabídnout uživatelům z cílových skupin diskrétní, nestranné a nezávislé služby při řešení jejich tíživé životní situace, při rozkrývání problému způsobených neznalostí dostupných služeb a při překonávání bariér spočívajících v neschopnosti účinně vyjádřit své potřeby. 

Cíl služby

Cílem služby OSP je zlepšovat dostupnost odborných poradenských služeb osobám s mentálním postižením, zdravotním postižením a jejich rodinám a také osobám v krizi ze Středočeského kraje (především z regionu Střední Povltaví) a z dalších obcí a měst v okolí. 

Cílová skupina

Cílovou skupinou služby OSP jsou osoby v krizi (osoby s potřebou poradenství), senioři, osoby s jiným zdravotním, kombinovaným, mentálním, tělesným, postižením.

Forma poskytování služby

Služba je poskytována formou ambulantní na pobočce CSS Hvozdy, o.p.s. v MFC Štěchovice (Profesora Lista 393, 252 07 Štěchovice) případně v sídle CSS Hvozdy, o.p.s., Masečín 119. Odborné sociální poradenství je poskytováno i terénní formou na základě předchozí domluvy s klientem.

Provozní doba služby

Služba je poskytována ambulantně v pátek od 12:00 do 14:00 hodin v pobočce v MFC Štěchovice. Terénně v pátek od 14:00 do 16:00. Na základě předchozí domluvy lze i jinak.                  

Poskytované služby v rámci OSP

V rámci služby neposkytujeme právní poradenství, které nesouvisí s obtížnou sociální situací žadatele, finanční půjčky, ubytování, nebo stravování. Poskytujeme následují:

  • Poskytnutí informace, rady, nebo podpory směřující k řešení nepříznivé sociální situace žadatele z cílové skupiny
  • Poskytnutí terénního odborného sociálního poradenství
  • Poskytnutí pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při vyřizování běžných záležitostí, při obnovení nebo upevnění kontaktů v místě bydliště uživatele
  • Zhotovování různých písemností, pomoc při vyplňování žádostí, formulářů ad.
  • Zprostředkování kontaktů a jednání s úřady, institucemi, odbornými pracovišti, odborníky podle potřeb a přání uživatele