Odlehčovací služba

- číslo registrace: 4798443 -

Vedoucí služby

Romana Hromádková

tel.: 724 110 441, e-mail: hromadkova@css-hvozdy.cz

Sociální pracovnice

Mgr- Kristýna Papírníková

tel.: 773 959 831, e-mail: papirnikova@css-hvozdy.cz

Poslání služby

Posláním odlehčovací služby je poskytnout pomoc a podporu potřebným po přechodnou dobu, po kterou jim tuto pomoc a péči nemůže zabezpečit rodina nebo jiná blízká osoba. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatele, respektuje a zachovává jejich důstojnost. 

Cíl služby

Cílem služby je fyzickým osobám trvale pečujícím o blízkou osobu, která má z důvodu onemocnění nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost, umožnit nezbytný odpočinek nutný pro regeneraci sil a po tuto dobu zajistit klientům kvalitní sociální službu. 

Cílová skupina

Služba je určena pro osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením a pro osoby se zdravotním postižením. 

Forma poskytování služby

Odlehčovací služba je poskytována formou pobytového stacionáře v areálu CSS Hvozdy, o.p.s. v rodinných domech typu OKAL. Zařízení není bezbariérové.

Provozní doba služby


Provozní doba služby OS je vždy první a třetí víkend v měsíci a v případě volné kapacity v TS je možné využít pobyt OS i během týdne.

Víkendová provozní doba - pátek, 16:00 hodin až pondělí, 08:00 hodin

Platby uživatelů služby

Uživatelům služby se účtují platby za pobyt, stravu a příspěvek na péči dle aktuálního ceníku služby. Uživatel odlehčovací služby je povinen zaplatit úhradu za pobyt v CSS Hvozdy, o.p.s. před zahájením čerpání služby, a to v hotovosti v CSS Hvozdy, o.p.s. nebo na bankovní účet č.2852541359/0800 pod VS, kterým je rodné číslo uživatele.