Odlehčovací služba

- číslo registrace: 4798443 -

Vedoucí služby, sociální pracovnice
Mgr. Kristýna Papírníková
mobil: 723 388 101, e-mail: papirnikova@css-hvozdy.cz

Poslání služby

Posláním odlehčovací služby je poskytnout pomoc a podporu potřebným po přechodnou dobu, po kterou jim tuto pomoc a péči nemůže zabezpečit rodina nebo jiná blízká osoba. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatele, respektuje a zachovává jejich důstojnost. 

Cíl služby

Cílem služby je fyzickým osobám trvale pečujícím o blízkou osobu, která má z důvodu onemocnění nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost, umožnit nezbytný odpočinek nutný pro regeneraci sil. Po tuto dobu je uživatelům služby zajištěna kvalitní sociální služba. 

Cílová skupina

Odlehčovací služba je určena pro osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením a pro osoby se zdravotním postižením od 16 let věku. 

Forma poskytování služby

Odlehčovací služba je poskytována formou pobytového stacionáře v areálu CSS Hvozdy, o.p.s., v rodinných domech typu OKAL. V průběhu odlehčovací služby se uživatelé služby mohou zapojit do různých činností a volnočasových aktivit. Klienty do/ze zařízení dopravují rodiče/opatrovníci.

Zařízení není bezbariérové.

Provozní doba služby


Provozní doba odlehčovací služby je vždy první a třetí víkend v měsíci. Pouze v případě volné kapacity v týdenním stacionáři je možné využít odlehčovací službu i během týdne.

V době konání odlehčovací služby je víkendová provozní doba - pátek, 16:00 hod. až pondělí, 08:00 hod.

Platby uživatelů služby

Uživatelům služby se účtují platby za pobyt, stravu a péči dle aktuálního ceníku služby. Uživatel odlehčovací služby je povinen zaplatit úhradu za pobyt v CSS Hvozdy, o.p.s. před zahájením čerpání služby, a to v hotovosti v CSS Hvozdy, o.p.s. nebo na bankovní účet č.2852541359/0800 pod VS, kterým je rodné číslo uživatele.