lišta.png

Sociální Péče - Sociální Prevence - Sociální Poradenství

O D L E H Č O V A C Í   S L U Ž B A

- registrace číslo 4798443 -

Foto obývacího pokoje domku č. 11 při Odlehčovací službě

Posláním služby je poskytnout pomoc a podporu potřebným po přechodnou dobu, po kterou jim tuto pomoc a péči nemůže zabezpečit rodina nebo jiná blízká osoba. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatele, respektuje a zachovává jejich důstojnost.

Cílem služby je fyzickým osobám trvale pečujícím o blízkou osobu, která má z důvodu onemocnění nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost, umožnit nezbytný odpočinek nutný pro regeneraci sil. Po tuto dobu je uživatelům služby zajištěna kvalitní sociální služba.

Cílová skupina - služba je od 16 let věku určena pro osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením a osoby se zdravotním postižením (nutná mobilita osob).

Forma je pobytová v areálu CSS Hvozdy, o.p.s. (Masečín 119, 252 07 Štěchovice).

Provozní doba - služba probíhá v 1. a 3. víkendu v měsíci (kapacita sedm uživatelů), vždy od pátku 16:00 hodin do pondělí 8:00 hodin. Rovněž probíhá i týdenní i týdenní provoz, který funguje během pracovního týdne od pondělí 08:00 hodin do pátku 14:00 hodin, kapacita týdenní Odlehčovací služby jsou dva uživatelé.

V RÁMCI SLUŽBY JE KLIENTŮM POSKYTNUTO

  • Ubytování

  • Strava

  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

  • Sociální pomoc a poradenství, tj. pomoc při obstarávání osobních záležitostí, spolupráce s úřady, finanční a administrativní servis

  • Zprostředkování kontaktu se společenským životem, podpora kontaktu s rodinou a přáteli, podpora v aktivním začleňování osob do společnosti

  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, podpora při integraci do společnosti,

  • Sociálně terapeutické činnosti k rozvoji a udržení osobních schopností a dovedností podporujících sociální začlenění především v oblasti co nejsamostatnějšího bydlení a sebeobsluhy.

KONTAKT

Lucie Šťastná, Dis. - sociální pracovnice, mobil: 601 368 794, e-mail: stastna@css-hvozdy.cz

REZERVACE ODLEHČOVACÍ SLUŽBY - REZERVAČNÍ SYSTÉM

Tento rezervační systém slouží pro rezervaci termínů odlehčovací služby pro uživatele služby z důvodu zvýšeného zájmu o tuto službu a omezené kapacity uživatelů pro daný termín služby. Možnost rezervace termínu na víkendovou odlehčovací službu je spuštěná vždy týden před samotnou víkendovou odlehčovací službou, konkrétně se tato rezervace spouští v pátek vždy od 09:00 hodin.