Odlehčovací služba

Posláním odlehčovací služby je poskytnout pomoc a podporu potřebným po přechodnou dobu, po kterou jim tuto pomoc a péči nemůže zabezpečit rodina nebo jiná blízká osoba. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatele, respektuje a zachovává jejich důstojnost.  

Cílem služby je fyzickým osobám trvale pečujícím o blízkou osobu, která má z důvodu onemocnění nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost, umožnit nezbytný odpočinek nutný pro regeneraci sil. Po tuto dobu je uživatelům služby zajištěna kvalitní sociální služba.  

Cílová skupina - služba je určena pro osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením a pro osoby se zdravotním postižením od 16 let věku.  

Odlehčovací služba je poskytována formou pobytového stacionáře v areálu CSS Hvozdy, o.p.s., v rodinných domech typu OKAL. V průběhu odlehčovací služby se uživatelé služby mohou zapojit do různých činností a volnočasových aktivit. Klienty do/ze zařízení dopravují rodiče/opatrovníci. Zařízení není bezbariérové.

Provozní doba odlehčovací služby je vždy první a třetí víkend v měsíci. V případě volné kapacity v týdenním stacionáři je možné využít odlehčovací službu i během týdne. V době konání odlehčovací služby je víkendová provozní doba - pátek, 16:00 hod. až pondělí, 08:00 hod.

Kontakt
Mgr. Kristýna Papírníková, vedoucí služby a sociální pracovnice
tel.: 723 388 101, e-mail: papirnikova@css-hvozdy.cz