Odlehčovací služba

- číslo registrace: 4798443 -

Posláním odlehčovací služby je poskytnout pomoc a podporu potřebným po přechodnou dobu, po kterou jim tuto pomoc a péči nemůže zabezpečit rodina nebo jiná blízká osoba. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatele, respektuje a zachovává jejich důstojnost.

Cílem služby je fyzickým osobám trvale pečujícím o blízkou osobu, která má z důvodu onemocnění nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost, umožnit nezbytný odpočinek nutný pro regeneraci sil. Po tuto dobu je uživatelům služby zajištěna kvalitní sociální služba.

Cílová skupina - služba je od 16 let věku určena pro osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením a osoby se zdravotním postižením (nutná mobilita osob).

Forma služby je pobytová v areálu CSS Hvozdy, o.p.s. (Masečín 119, 252 07 Štěchovice).

Provozní doba - služba probíhá v 1. a 3. víkendu v měsíci, vždy od pátku 16:00 hodin do pondělí 8:00 hodin. Víkendová Odlehčovací služba má kapacitu 7 uživatelů. 

Rovněž probíhá i týdenní Odlehčovací služba, která je v provozu během pracovního týdne od pondělí 08:00 hodin do pátku 14:00 hodin, kapacita týdenní Odlehčovací služby jsou 2 uživatelé.

V RÁMCI SLUŽBY JE KLIENTŮM POSKYTNUTO:

- Ubytování
- Strava
- Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- Sociální pomoc a poradenství, tj. pomoc při obstarávání osobních záležitostí, spolupráce s úřady, finanční a administrativní servis
- Zprostředkování kontaktu se společenským životem, podpora kontaktu s rodinou a přáteli, podpora v aktivním začleňování osob do společnosti
- Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, podpora při integraci do společnosti,
- Sociálně terapeutické činnosti k rozvoji a udržení osobních schopností a dovedností podporujících sociální začlenění především v oblasti co nejsamostatnějšího bydlení a sebeobsluhy.

KONTAKT

Romana Hromádková - ředitelka společnosti, mobil: 724 110 441, e-mail: hromadkova@css-hvozdy.cz

Lucie Šťastná, Dis. - sociální pracovnice, mobil: 601 368 794, e-mail: stastna@css-hvozdy.cz