Odborné sociální poradenství

- číslo registrace: 8769151 -

Posláním odborného sociálního poradenství je poskytovat uživatelům z cílových skupin diskrétní, nestranné a nezávislé služby při řešení jejich tíživé životní situace, při rozkrývání problému způsobených neznalostí dostupných služeb a při překonávání bariér spočívajících v neschopnosti účinně vyjádřit své potřeby.

Cílem je zlepšovat dostupnost odborných poradenských služeb osobám s mentálním postižením, zdravotním postižením a jejich rodinám a také osobám v krizi ze Středočeského kraje (především z mikroregionu Střední Povltaví) a z dalších obcí a měst v okolí.

Cílová skupina - osoby s mentálním postižením, s kombinovaným postižením, s jiným zdravotním postižením, se zdravotním postižením, s tělesným postižením, se zrakovým postižením, osoby v krizi, osoby ohrožené sociální exkluzí, osoby v nacházející se v náročné životní situaci, senioři.

Forma poskytování služby - ambulantní v detašovaném pracovišti Harmonia - kulturní a vzdělávací centrum (ulice Krátká 422, 252 07 Štěchovice) a terénní v mikroregionu Střední Povltaví.

Provozní doba - v pondělí od 12:00 do 14:00 hodin (ambulantní) a od 14:00 do 16:00 hodin (terénní).

CO NABÍZÍME

Sociálně terapeutické činnosti
- poradenství v oblasti orientace v sociálních systémech - sociální dávky, důchodové, nemocenské pojištění, zdravotní pojištění, sociální péče, hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání apod.
- základní poradenství - např. pracovněprávní vztahy, rodinné právo, majetkoprávní vztahy, dluhová problematika a další
- rozbor a objasnění situace klienta
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- vysvětlení obsahu písemností
- poskytnutí a vysvětlení vzorů podání/dokumentů
- pomoc při sestavování podání k soudu nebo úřadu, vyplňování formulářů, sestavování dopisů druhé straně sporu, např. věřitelům
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
- poskytnutí kontaktů na instituce, organizace a odborné služby - např. kontakty na úřady práce, poskytovatele sociálních služeb, psychologické a rodinné poradny, advokátní kanceláře.

KONTAKT

Bc. Alena Košťáková - vedoucí služby, sociální pracovnice, mobil: 722 968 256, e-mail: kostakova@css-hvozdy.cz