Odborné sociální poradenství

Posláním služby je nabídnout uživatelům z cílových skupin diskrétní, nestranné a nezávislé služby při řešení jejich tíživé životní situace, při rozkrývání problému způsobených neznalostí dostupných služeb a při překonávání bariér spočívajících v neschopnosti účinně vyjádřit své potřeby. 

Cílem služby je zlepšovat dostupnost odborných poradenských služeb osobám s mentálním postižením, zdravotním postižením a jejich rodinám a také osobám v krizi ze Středočeského kraje ( především z regionu Střední Povltaví ) a z dalších obcí a měst v okolí.  

Cílová skupina - osoby v krizi ( osoby s potřebou poradenství ), senioři, osoby s jiným zdravotním, kombinovaným, mentálním, tělesným, postižením.

Služba je poskytována formou ambulantní na pracovišti v MFC Štěchovice ( Profesora Lista 393, 252 07 Štěchovice ) v pátek od 12 do 14 hodin. Odborné sociální poradenství je poskytováno i terénní formou na základě předchozí domluvy s klientem v pátek od 14 do 16 hodin.

Poskytované činnosti v rámci služby
V rámci služby neposkytujeme právní poradenství, které nesouvisí s obtížnou sociální situací žadatele, finanční půjčky, ubytování, nebo stravování. Poskytujeme následují: 
  • Poskytnutí informace, rady, nebo podpory směřující k řešení nepříznivé sociální situace žadatele z cílové skupiny 
  • Poskytnutí terénního odborného sociálního poradenství 
  • Poskytnutí pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při vyřizování běžných záležitostí, při obnovení nebo upevnění kontaktů v místě bydliště uživatele 
  • Zhotovování různých písemností, pomoc při vyplňování žádostí, formulářů ad. 
  • Zprostředkování kontaktů a jednání s úřady, institucemi, odbornými pracovišti, odborníky podle potřeb a přání uživatele 

Kontakt
Mgr. Kristýna Papírníková, vedoucí služby a sociální pracovnice
tel.: 723 388 101, e-mail: papirnikova@css-hvozdy.cz