Akce během letních prázdnin 2019

Během letošního léta se událo mnoho zajímavých akcí, které jsme si opravdu užili. Prázdniny jsme zahájili návštěvou muzea v Dobříši a výstavou věnovanou historii rukavičkářství nejen v tomto středočeském městě.

Také jsme zavítali do Botanické zahrady univerzity Karlovy v Praze. Zde jsme se díky odbornému výkladu RNDr. Soldána dozvěděli spoustu zajímavých informací o floře v tropickém a subtropickém podnebném pásu. Připraven pro nás byl i doprovodný program, při kterém jsme pracovali s mikroskopem, i výtečná svačina.

Protože bylo hezké počasí, užili jsme si v červenci také příjemný letní táborák - pečení buřtů, zpívání při kytaře, dobrá nálada...

Srpen jsme zahájili výletem lodí na ostrov sv. Kiliána u Davle. Vyrazili jsme z přístaviště u vlakového nádraží v Davli a vylodili se na ostrově. Pan kapitán nás seznámil s historií ostrova. Porozhlédli jsme se zde, naobědvali se, zazpívali si s kytarou a vydali se na plavbu do Štěchovic. Navštívili jsme ještě cukrárnu a pak už zbývalo jen vrátit se na Hvozdy.

Naše cesty dále vedly na zámek v Jablonné nad Vltavou. Navštívili jsme jej v rámci odlehčovací služby. Prohlédli jsme si tento zrenovovaný zámeček v malé vsi nedaleko Hvozdů. Také jsme si ve zdejší kavárně dali skvělý zmrzlinový pohár.

O prázdninách jsme také spali na "hlavní budově". Na to jsme se těšili celý rok. Je to vždy netradiční večer, kdy jsme všichni pospolu. Povídáme si, hrajeme různé hry a spát jdeme výrazně později než "na domečcích".

Na závěr prázdnin jsme navštívili muzeum trabantů v Nové vsi pod Pleší. Jde o expozici žlutých trabantů, které objely svět. Kromě trabantů samotných je zde také spousta předmětů, které si cestovatelé z cest dovezli a spousta fotek a obrázků. Výstava je to malá, ale velmi pěkná.