Projekty, dotace a granty


Zde naleznete přehledy projektů, dotačních a grantových řízení a veřejných zakázek, které jsme realizovali v různých časových obdobích v rámci poskytovaných sociálních služeb. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty z různých zdrojů. 

Jednotlivé dílny STD - keramická dílna, kuchyň, zahrada, výtvarná dílna

Výstavy výrobků STD - Středočeský kraj, Portus Slapy, Nový Knín

Workshopy SAS v průběhu realizace projektu