Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

- číslo registrace: 9858212 -

Posláním sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi CSS Hvozdy, o.p.s. je podpora rodin s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé sociální situace zajistit optimální výchovu a péči dětem.

Cílem služby je pak podpořit zdárný vývoj dítěte a fungování rodiny v nepříznivé sociální situaci a minimalizovat rizika ohrožení duševního a sociálního vývoje dítěte prostřednictvím výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností.

Cílová skupina - služba je určena rodinám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, která ohrožuje zdravý vývoj dětí, a rodiče ji nedokážou či nemohou řešit sami, vlastními silami. Do cílové skupiny patří i osoby se sníženou pohyblivostí.

Kdo nepatří do naší cílové skupiny - osoby, které požadují sociální službu, kterou neposkytujeme,  osoby, které nespadají do cílové skupiny, služby nejsou určeny rodinám bez dětí nebo s dětmi staršími 18 let.

Forma služby je ambulantní na pobočce v Kulturním a vzdělávacím centru Harmonia ve Štěchovicích, dále je forma poskytována i terénně v přirozeném prostředí uživatele služby (nejčastěji v domácnosti uživatele).  Okamžitá kapacita služby je 1 rodina (uživatel).

MŮŽEME POMOCI V TĚCHTO OBLASTECH

Rodičovské kompetence, výchova a vzdělání dětí
• Výchovné problémy a péče o děti (nastavení hranic, denní režim, zdravotní stav, hygiena, stravování, trávení společného času, ...),
• Školní neúspěšnost dětí (motivace ke vzdělávání, vytváření vhodného prostředí pro přípravu dětí do školy, společná příprava dítěte a rodiče do školy, příprava dítěte do školy, komunikace se školami a dalšími školskými zařízeními)
Práce
Hledání zaměstnání (sepsání životopisu, komunikace se zaměstnavateli a úřadem práce)
Finanční gramotnost
Situace spojené s finanční tísní a vedením domácnosti (sestavení rodinného rozpočtu, informování a pomoc při vyřízení možných dávek, dluhové problematice...)
Komunikační kompetence
• Rodinné vztahy a nefunkční komunikaci v rodině
• Jednání všude tam, kde je potřeba (doprovod nejčastěji ve škole a na úřadech).
• Rodinné vztahy a nefunkční komunikace v rodině
Zdraví

ZÁSADY NAŠÍ PRÁCE 

Zásadou naší práce je respekt ke klientovi: 
• Respektujeme osobnost - protože každý jsme jedinečný. 
• Respektujeme svobodnou vůli - protože každý si chce o sobě rozhodovat sám. 
• Respektujeme důstojnost - protože ta dělá člověka člověkem. 
• Respektujeme soukromí 
• Respektujeme možnosti klienta - protože každý máme své možnosti, které chceme využít. 
• Respektujeme přání klienta - protože pro nikoho není přání tak silné, jako pro toho, kdo si ho přeje.

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME 

1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - speciálně pedagogická diagnostika, reedukace (náprava), primárně preventivní a rozvíjející individuální i skupinové programy (výtvarné workshopy pro matky s dětmi)  
2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 
3. Sociálně terapeutické činnosti - individuální programy se zaměřením na podporu, obnovení, udržení či posílení kompetencí zvládání samostatného života, péče o vlastní osobu, tvořivé dílny, nácvik koncentrace pozornosti, percepční, motorická a paměťová cvičení a apod. 
4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

DŮLEŽITÉ INFORMACE 

• Naše služba SASRD je bezplatná. 
• Naše ambulantní služba je bezbariérová. 
• Služba je založena na aktivní spolupráci klienta a pracovníka SAS RD. 
• Máte svá práva i povinnosti-informujte se o nich. (Standardy kvality SS, vnitřní předpisy) 
• Při zahájení jednání můžete být sociálním pracovníkem požádáni o poskytnutí Vašeho jména a příjmení, kontaktu na Vás. Tyto informace slouží výhradně pro účely vedení evidence klientů. 
• Jiné osobní údaje může sociální pracovník požadovat a používat pouze s Vaším písemným souhlasem.

PROVOZNÍ DOBA SLUŽBY

Ambulantní forma                                                Terénní forma

Pondělí      08:00 - 12:00                                                                    --------
Úterý          08:00 - 12:00                                                             08:00 - 16:30
Středa        08:00 - 16:30                                                                    --------
Čtvrtek              --------                                                                   08:00 - 16:30
Pátek          08:00 - 13:30                                                             09:00 - 10:00

KONTAKT
Veronika Stujová - vedoucí služby, mobil: 733 196 118, e-mail: stujova@css-hvozdy.cz 
Mgr. Denisa Sigmundová - sociální pracovnice, mobil: 725 921 442, e-mail: sigmundova@css-hvozdy.cz