Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Posláním služby je podpora rodin s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé sociální situace zajistit optimální výchovu a péči dětem. Usilovat o to, aby se ve shodě s přáním uživatele mohli členové rodiny maximální možnou měrou integrovat do přirozeného místního společenství. Respektovat jejich svobodnou vůli ve výběru aktivit a vést je k přiměřené zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí.  

Cílem je podpořit zdárný vývoj dítěte a fungování rodiny. Jedná se o rodiny v dlouhodobé nepříznivé sociální situaci, kterou je např. zvládnutí výchovy dítěte s postižením (oslabením, opožděním či specifickou vývojovou poruchou učení a chování), rozvodová problematika, výchovné problémy s dětmi, komunikační problémy, nefunkční styly výchovy, rodiny, kde se vyskytuje týrání, zneužívání či zanedbávání, domácí násilí.

Cílová skupina - rodiny s dítětem či dětmi kojeneckého věku (do 1 roku), předškolního věku (1 - 6 let), mladší děti (7 - 10 let), starší děti (11 - 15 let), dorost (16 - 18 let), mladí dospělí (19 - 26 let) a dospělí (27-64 let).

Služba je poskytována terénní a ambulantní formou a je bezplatná. Ambulantní forma je provozována na pracoviště v MFC Štěchovice (Profesora Lista 393, 252 07 Štěchovice). Provozní doba ambulantní formy je v pondělí 08:00 - 16:30, středa 08:00 - 12:00 a pátek 08:00 - 14:00. V úterý jednou za 14 dní probíhá Workshop od 13 do 17 hodin. Terénní služba je provozována od úterý do pátku od 8 do 16 hodin.

Pomáháme řešit

Pomoc rodičům nebo pečujícím osobám 
- výchovné problémy dětí doma i ve škole
- mezigenerační problémy v rodině
- rozvoj kognitivních dovedností, nalezení nové cesty řešení situací dětí i dospělých
Situace v rodině
- nepříznivá situace mezi členy rodiny (závislosti, onemocnění rodiče, apod. s dopadem na rodinu)
- trauma v rodině (úmrtí, nemoc, ztráta)
Rozvodové situace
- podpora rodičů při řešení rozvodu
- pomoc s vytvořením dohody
Tvořivé dílny pro maminky s dětmi
- zdarma, není nutno objednávat se předem

Kontakt
Bc. Alena Reitmayerová, vedoucí služby a sociální pracovnice
tel.: 733 246 423, e-mail: reitmayerova@css-hvozdy.cz