Sociálně terapeutické dílny

- číslo registrace: 4294407 -

FINANCOVÁNÍ SLUŽBY JE ZAJIŠTĚNO V RÁMCI PROJEKTU PODPORA VYBRANÝCH DRUHŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU - OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST.

Vedoucí služby, sociální pracovnice
Mgr. Kristýna Papírníková
mobil: 723 388 101, e-mail: papirnikova@css-hvozdy.cz

Poslání služby

Poskytovat individuální služby, které umožní uživateli udržet a osvojit si aktivním způsobem návyky a dovednosti potřebné k realizaci životního scénáře podle vlastních představ a možností především v oblastech souvisejících s tématy našich sociálně terapeutických dílen. 

Respektovat svobodnou vůli uživatele a vést jej k přiměřené míře zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí.

Služby jsou v rámci sociálně terapeutických dílen poskytovány zdarma.

Cíl služby

Vytvářet takovou nabídku terapeutických dílen pro uživatele se zdravotním, lehkým a středně těžkým mentálním postižením i v kombinaci s jiným postižením, které jim umožní udržovat si již nabyté schopnosti a dovednosti a nabídnout jim zdokonalování motorických, psychických, sociálních a základních pracovních dovedností a návyků. 

Poskytovat služby uživateli na základě jeho přání a individuálních možností v rámci námi nabízených terapeutických dílen tak, aby vnímal zvyšující se kvalitu svého života a mohl naplnit svá očekávání, která jsou pro něj dosažitelná.

Cílová skupina

Služba je určená pro osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením a osoby se zdravotním postižením od 16 let věku.

Forma poskytování služby

Forma poskytování služby Sociálně terapeutických dílen je ambulantní:

  • v areálu CSS Hvozdy, o.p.s. ( Masečín 119, 252 07 Štěchovice )
  • na pobočce MFC Štěchovice ( Profesora Lista 393, 252 07 Štěchovice )

Provozní doba a kapacita služby

Provoz služby Sociálně terapeutických dílen je v době pracovního týdne od pondělí do čtvrtka po celý rok, kapacita služby je 35 uživatelů za rok

Pondělí     12:00 - 16:00 hodin ( areál Hvozdů )     14:00 - 18:00 hodin ( MFC Štěchovice )
Úterý        08:00 - 16:00 hodin ( areál Hvozdů )     08:00 - 12:00 hodin ( MFC Štěchovice )
Středa      08:00 - 16:00 hodin ( areál Hvozdů )     08:00 - 12:00 hodin ( MFC Štěchovice )
Čtvrtek     08:00 - 16:00 hodin ( areál Hvozdů )     08:00 - 12:00 hodin ( MFC Štěchovice )
Pátek        08:00 - 16:00 hodin ( areál Hvozdů )

Poskytované služby v rámci STD

V rámci této služby poskytujeme uživatelům stravu, podmínky pro osobní hygienu, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění především v získání možného zaměstnání, podporu vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. Po dohodě se uživatel zapojuje do pracovních aktivit v jednotlivých dílnách.

Jednotlivé dílny STD:

  • Výtvarná a rukodělná dílna (jemná motorika, kreativita)
  • Kuchař (pomocné práce v kuchyni)
  • Úklid, zahrada (pomocný uklízeč vnitřní a venkovní plochy)
  • Keramická dílna (terapeutická činnost)

Výtvarná a rukodělná dílna
Základy výtvarných a pracovník technik rozvíjí nejen motoriku, ale dosaženými výsledky posiluje i vlastní sebevědomí a nabízí možnost zjistit, jak se uplatnit na trhu práce.
Kuchař
Zaměření na pomocné práce v kuchyních společného stravování.
Úklid a zahrada
Zaměření na údržbu a úklid vnitřních i venkovních prostor v organizacích a firmách, údržba zeleně apod. (k dispozici také zahrada a skleník)
Keramická dílna
Práce v této dílně má především terapeutický program zaměřený na rozvoj kreativity, jemné motoriky a na udržení si pracovních návyků.