Sociálně terapeutické dílny

- číslo registrace: 4294407 -

FINANCOVÁNÍ SLUŽBY JE ZAJIŠTĚNO V RÁMCI PROJEKTU PODPORA VYBRANÝCH DRUHŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU - OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST.

Vedoucí služby

Romana Hromádková

tel.: 724 110 441, e-mail: hromadkova@css-hvozdy.cz

Sociální pracovnice

Mgr. Kristýna Papírníková

tel.: 773 959 831, e-mail: papirnikova@css-hvozdy.cz

Poslání služby

Posláním STD je poskytovat individuální služby, které umožní uživateli osvojit si v přiměřeně dlouhé době aktivním způsobem návyky a dovednosti potřebné k sestavení si a k realizaci životního scénáře podle vlastních představ a možností především v oblasti budoucího možného zaměstnání. Rozvíjet jeho schopnost vybrat si a čerpat potřebné sociální služby a nabýt praktické zkušenosti ve vyhledávání budoucího možného zaměstnání, jeho získání a jeho dlouhodobého udržení. Respektovat svobodnou vůli uživatele ve výběru dílen a vést jej k přiměřené míře zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí.

Služby jsou v rámci STD poskytovány zdarma.

Cíl služby

Cílem služby je poskytovat služby uživateli s mentálním a zdravotním postižením na základě jeho přání, individuálních možností a v rámci námi nabízených sociálně terapeutických dílen. Vytvářením a zdokonalováním jeho základních pracovních návyků a dovedností mu umožnit, aby naplnil svá očekávání o budoucím možném zaměstnání, které je pro něj dosažitelné a tím zvýšit kvalitu jeho života.

Cílová skupina

Služba je určená pro osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením a osoby se zdravotním postižením.

Forma poskytování služby

Forma poskytování služby Sociálně terapeutických dílen je ambulantní:

  • v areálu CSS Hvozdy, o.p.s. ( Masečín 119, 252 07 Štěchovice )
  • na pobočce MFC Štěchovice ( Profesora Lista 393, 252 07 Štěchovice )

Provozní doba a kapacita služby

Provoz služby Sociálně terapeutických dílen je v době pracovního týdne od pondělí do čtvrtka po celý rok, kapacita služby je 35 uživatelů za rok

Pondělí     12:00 - 16:00 hodin ( areál Hvozdů )     14:00 - 20:00 hodin ( MFC Štěchovice )
Úterý        08:00 - 16:00 hodin ( areál Hvozdů )     08:00 - 12:00 hodin ( MFC Štěchovice )
Středa      08:00 - 16:00 hodin ( areál Hvozdů )     08:00 - 12:00 hodin ( MFC Štěchovice )
Čtvrtek     08:00 - 16:00 hodin ( areál Hvozdů )     08:00 - 12:00 hodin ( MFC Štěchovice )
Pátek        08:00 - 16:00 hodin ( areál Hvozdů )

Poskytované služby v rámci STD

V rámci této služby poskytujeme uživatelům stravu, podmínky pro osobní hygienu, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění především v získání možného zaměstnání, podporu vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. Po dohodě se uživatel zapojuje do pracovních aktivit v jednotlivých dílnách.

Jednotlivé dílny STD:

  • Výtvarná a rukodělná dílna (jemná motorika, kreativita)
  • Kuchař (pomocné práce v kuchyni)
  • Úklid, zahrada (pomocný uklízeč vnitřní a venkovní plochy)
  • Keramická dílna (terapeutická činnost)

Výtvarná a rukodělná dílna
Základy výtvarných a pracovník technik rozvíjí nejen motoriku, ale dosaženými výsledky posiluje i vlastní sebevědomí a nabízí možnost zjistit, jak se uplatnit na trhu práce.
Kuchař
Zaměření na pomocné práce v kuchyních společného stravování.
Úklid a zahrada
Zaměření na údržbu a úklid vnitřních i venkovních prostor v organizacích a firmách, údržba zeleně apod. (k dispozici také zahrada a skleník)
Keramická dílna
Práce v této dílně má především terapeutický program zaměřený na rozvoj kreativity, jemné motoriky a na udržení si pracovních návyků.