Současné projekty, dotace a granty

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT - OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Sociálně terapeutické dílny -

Tato služba je finančně podpořena z projektu

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III.
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných druhů sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

Projektem z operačního programu Zaměstnanost je zajištěno dvouleté (2020 - 2021) financování vybraných druhů sociálních služeb - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Sociálně terapeutické dílny.  Financování nahrazuje v plné výši dotaci poskytovanou ze státního rozpočtu skrze rozpočet Středočeského kraje, a to po dobu realizace projektu. Odborné nastavení a realizaci projektu zajišťuje Odbor sociálních věcí krajského úřadu Středočeského kraje. Díky projektu dojde ke kontinuálnímu zajištění poskytování vybraných druhů služeb a k jejich dalšímu rozvoji, čímž bude zajištěna větší dostupnost služeb sociální prevence osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Středočeského kraje.

V rámci tohoto programu probíhají během realizačního období tzv. Workshopy Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, a to na pracovišti MFC Štěchovice pod dohledem zkušené lektorky v sociálních službách. Workshopy jsou zdarma, na různá témata ( výroba různých dekorací, koláží, ptačích budek, květináčů, adventních věnců, šperků, malování různými technikami, velikonoční a jarní dekorace, apod.) a účastníci si pravidelně odnášejí domů hotový výrobek.