Individuální projekt - operační program zaměstnanost

Název projektu: Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III

Díky realizaci projektu bude v letech 2020 a 2021 zajištěno kontinuální financování vybraných druhů sociálních služeb, které povede ke zkvalitnění, dostupnosti a efektivnosti sociálních služeb na území Středočeského kraje. 

Tento projekt je zaměřen zejména na služby sociální prevence. V naší společnosti se to konkrétně týká Sociálně terapeutických dílen a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.

Hlavním cílem projektu je zajistit dostupnost poskytovaných vybraných služeb sociální prevence na území Středočeského kraje a současně zajistit jejich územní a kvalitativní rozvoj.

FINANCOVÁNÍ
Sociální služba                                                                  rok 2020                                                                        rok 2021
Sociálně terapeutické dílny                                            2 172 100 Kč                                                                2 423 900 Kč
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi               844 700 Kč                                                                   942 600 Kč