Sociálně terapeutické dílny

Posláním je poskytovat individuální služby, které umožní uživateli udržet a osvojit si aktivním způsobem návyky a dovednosti potřebné k realizaci životního scénáře podle vlastních představ a možností především v oblastech souvisejících s tématy našich sociálně terapeutických dílen. Respektovat svobodnou vůli uživatele a vést jej k přiměřené míře zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí. 

Cílem je vytvářet takovou nabídku terapeutických dílen, které umožní uživatelům udržovat si již nabyté schopnosti a dovednosti a nabídnout jim zdokonalování motorických, psychických, sociálních a základních pracovních dovedností a návyků.  Poskytovat služby uživateli na základě jeho přání a individuálních možností tak, aby vnímal zvyšující se kvalitu svého života a mohl naplnit svá očekávání, která jsou pro něj dosažitelná.

Cílová skupina - služba je určená pro osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením a osoby se zdravotním postižením od 16 let věku.

Služba je poskytována ambulantní formou v areálu CSS Hvozdy, o.p.s. (Masečín 119, 252 07 Štěchovice) a na pracovišti v MFC Štěchovice (Profesora Lista 393, 252 07 Štěchovice). Provoz služby je v době pracovního týdne po celý rok, kapacita služby je 35 uživatelů za rok. 

Provozní doba služby je v areálu CSS Hvozdy, o.p.s. - pondělí 12:00 - 16:00, úterý až pátek 08:00 - 16:00. V MFC Štěchovice - pondělí 14:00 - 18:00, úterý až čtvrtek 08:00 - 12:00.

Poskytované činnosti v rámci služby

V rámci služby poskytujeme uživatelům stravu, podmínky pro osobní hygienu, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění především v získání možného zaměstnání, podporu vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. Po dohodě se uživatel zapojuje do pracovních aktivit v těchto jednotlivých dílnách:

Výtvarná a rukodělná dílna 
Základy výtvarných a pracovník technik rozvíjí nejen motoriku, ale dosaženými výsledky posiluje i vlastní sebevědomí a nabízí možnost zjistit, jak se uplatnit na trhu práce.
Kuchař
Zaměření na pomocné práce v kuchyních společného stravování.
Úklid a zahrada
Zaměření na údržbu a úklid vnitřních i venkovních prostor v organizacích a firmách, údržba zeleně apod. (k dispozici také zahrada a skleník)
Keramická dílna
Práce v této dílně má především terapeutický program zaměřený na rozvoj kreativity, jemné motoriky a na udržení si pracovních návyků.

Kontakt

Mgr. Kristýna Papírníková, vedoucí služby a sociální pracovnice
tel.: 723 388 101, e-mail: papirnikova@css-hvozdy.cz