Sociálně terapeutické dílny

- číslo registrace: 4294407 -

FINANCOVÁNÍ SLUŽBY JE ZAJIŠTĚNO V RÁMCI PROJEKTU PODPORA VYBRANÝCH DRUHŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU - OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST.

Posláním je poskytovat individuální služby, které umožní uživateli udržet a osvojit si aktivním způsobem návyky a dovednosti potřebné k realizaci životního scénáře podle vlastních představ a možností především v oblastech souvisejících s tématy našich sociálně terapeutických dílen. Respektovat svobodnou vůli uživatele a vést jej k přiměřené míře zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí.

Cílem je vytvářet takovou nabídku terapeutických dílen, které umožní uživatelům udržovat si již nabyté schopnosti a dovednosti a nabídnout jim zdokonalování motorických, psychických, sociálních a základních pracovních dovedností a návyků. Poskytovat služby uživateli na základě jeho přání a individuálních možností tak, aby vnímal zvyšující se kvalitu svého života a mohl naplnit svá očekávání, která jsou pro něj dosažitelná.

Cílová skupina - osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením a osoby se zdravotním postižením od 16 let věku.

Forma služby je ambulantní v areálu CSS Hvozdy, o.p.s. (Masečín 119, 252 07 Štěchovice) a na pobočce v Multifunkčním centru Štěchovice (prof. Lista 393, 252 07 Štěchovice, zařízení je bezbariérové).

PROVOZNÍ DOBA SLUŽBY

Provoz služby Sociálně terapeutických dílen je v době pracovního týdne od pondělí do čtvrtka po celý rok, kapacita služby je 35 uživatelů za rok.

Pondělí       12:00 - 16:00 hodin ( areál Hvozdů )     14:00 - 18:00 hodin ( MFC Štěchovice )
Úterý          08:00 - 16:00 hodin ( areál Hvozdů )    08:00 - 12:00 hodin ( MFC Štěchovice )
Středa        08:00 - 16:00 hodin ( areál Hvozdů )    08:00 - 12:00 hodin ( MFC Štěchovice )
Čtvrtek       08:00 - 16:00 hodin ( areál Hvozdů )    08:00 - 12:00 hodin ( MFC Štěchovice )
Pátek          08:00 - 16:00 hodin ( areál Hvozdů )

POSKYTOVANÉ ČINNOSTI V RÁMCI SLUŽBY 

V rámci služby poskytujeme uživatelům stravu, podmínky pro osobní hygienu, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění především v získání možného zaměstnání, podporu vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. Po dohodě se uživatel zapojuje do pracovních aktivit v těchto jednotlivých dílnách:

Výtvarná a rukodělná dílna (jemná motorika, kreativita) 
Základy výtvarných a pracovník technik rozvíjí nejen motoriku, ale dosaženými výsledky posiluje i vlastní sebevědomí a nabízí možnost zjistit, jak se uplatnit na trhu práce.

Kuchař (pomocné práce v kuchyni) 
Zaměření na pomocné práce v kuchyních společného stravování.

Úklid a zahrada (pomocný uklízeč vnitřní a venkovní plochy) 
Zaměření na údržbu a úklid vnitřních i venkovních prostor v organizacích a firmách, údržba zeleně apod. (k dispozici také zahrada a skleník)

Keramická dílna (terapeutická činnost) 
Práce v této dílně má především terapeutický program zaměřený na rozvoj kreativity, jemné motoriky a na udržení si pracovních návyků.

KONTAKT

Mgr. Barbora Čmakalová - vedoucí služby, sociální pracovnice, mobil: 601 368 794, e-mail: cmakalova@css-hvozdy.cz