Sociálně terapeutické dílny

- číslo registrace: 4294407 -

Posláním je poskytovat individuální služby, které umožní uživateli udržet a osvojit si aktivním způsobem návyky a dovednosti potřebné k realizaci životního scénáře podle vlastních představ a možností především v oblastech souvisejících s tématy našich sociálně terapeutických dílen. Respektovat svobodnou vůli uživatele a vést jej k přiměřené míře zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí.

Cílem je vytvářet takovou nabídku terapeutických dílen, které umožní uživatelům udržovat si již nabyté schopnosti a dovednosti a nabídnout jim zdokonalování motorických, psychických, sociálních a základních pracovních dovedností a návyků. Poskytovat služby uživateli na základě jeho přání a individuálních možností tak, aby vnímal zvyšující se kvalitu svého života a mohl naplnit svá očekávání, která jsou pro něj dosažitelná.

Cílová skupina - osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým onemocněním a osoby se zdravotním postižením od 16 let věku.

Forma služby je ambulantní v areálu CSS Hvozdy, o.p.s. (Masečín 119, 252 07 Štěchovice) a na pobočce v Kulturním a vzdělávacím centru Harmonia (Krátká 422, 252 07 Štěchovice).

PROVOZNÍ DOBA SLUŽBY

Provoz služby Sociálně terapeutických dílen je v době pracovního týdne od pondělí do pátku od 08:00 hodin do 16:00 hodin po celý rok v rámci areálu CSS Hvozdy, o.p.s. V detašovaném pracovišti je provozní doba od úterý do čtvrtka od 08:00 do 12:00 hodin. 

POSKYTOVANÉ ČINNOSTI V RÁMCI SLUŽBY 

V rámci služby poskytujeme uživatelům stravu, podmínky pro osobní hygienu, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění především v získání možného zaměstnání, podporu vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. Po dohodě se uživatel zapojuje do pracovních aktivit v těchto jednotlivých dílnách:

Výtvarná a rukodělná dílna (jemná motorika, kreativita) 
Základy výtvarných a pracovník technik rozvíjí nejen motoriku, ale dosaženými výsledky posiluje i vlastní sebevědomí a nabízí možnost zjistit, jak se uplatnit na trhu práce.

Kuchař (pomocné práce v kuchyni) 
Zaměření na pomocné práce v kuchyních společného stravování.

Úklid a zahrada (pomocný uklízeč vnitřní a venkovní plochy) 
Zaměření na údržbu a úklid vnitřních i venkovních prostor v organizacích a firmách, údržba zeleně apod. (k dispozici také zahrada a skleník)

Keramická dílna (terapeutická činnost) 
Práce v této dílně má především terapeutický program zaměřený na rozvoj kreativity, jemné motoriky a na udržení si pracovních návyků.

KONTAKT

Romana Hromádková - ředitelka společnosti, mobil: 724 110 441, e-mail: hromadkova@css-hvozdy.cz

Lucie Šťastná, Dis. - sociální pracovnice, mobil: 601 368 794, e-mail: stastna@css-hvozdy.cz