Týdenní stacionář

- číslo registrace: 9445352 -

Posláním týdenního stacionáře CSS Hvozdy je vytvořit uživateli s mentálním postižením příjemné, bezpečné a podnětné prostředí, které mu umožní kvalitně trávit svůj čas.

Cílem je udržovat, získávat a rozvíjet sociální návyky a dovednosti uživatelů. Umožnit uživateli osvojení si takových dovedností a návyků, které mu umožní žít maximální možnou měrou běžným způsobem života, tak, aby se co nejvíce přiblížil k životnímu standardu běžné (věkově srovnatelné) populace.

Cílová skupina - uživatelé s mentálním postižením, uživatelé s mentálním postižením v kombinaci s jiným postižením.

Forma poskytování služby je pobytová - dlouhodobý pobyt a adaptační pobyt - opakovaný krátkodobý pobyt zájemce o službu před jeho rozhodnutím, zda bude mít o čerpání služby zájem.

Provozní doba služba je v pracovním týdnu od pondělí 08:00 hodin do pátku 16:00 hodin.

V RÁMCI SLUŽBY JE KLIENTŮM POSKYTNUTO

  • Poskytnutí ubytování
  • Poskytnutí stravy
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Sociální pomoc a poradenství, tj. pomoc při obstarávání osobních záležitostí, spolupráce s úřady, finanční a administrativní servis
  • Zprostředkování kontaktu se společenským životem, podpora kontaktu s rodinou a přáteli, podpora v aktivním začleňování osob do společnosti
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, podpora při integraci do společnosti,
  • Sociálně terapeutické činnosti k rozvoji a udržení osobních schopností a dovedností podporujících sociální začlenění především v oblasti co nejsamostatnějšího bydlení a sebeobsluhy.

KONTAKT

Mgr. Barbora Čmakalová - vedoucí služby, sociální pracovnice, mobil: 601 368 794, e-mail: cmakalova@css-hvozdy.cz