Týdenní stacionář 

- číslo registrace: 9445352 -

Vedoucí služby

Romana Hromádková
tel.: 724 110 441, e-mail: hromadkova@css-hvozdy.cz

Sociální pracovnice

Mgr. Kristýna Papírníková
tel.: 773 959 831, e-mail: papirnikova@css-hvozdy.cz

Poslání a cíl služby

Posláním týdenního stacionáře je podporovat uživatele v soběstačnosti a samostatnosti poskytováním odpovídající péče a podpory v běžných každodenních činnostech a aktivitách.

Cílem je udržovat, získávat a rozvíjet sociální návyky a dovednosti uživatelů. Umožnit uživateli osvojení si takových dovedností a návyků, které mu umožní žít maximální možnou měrou běžným způsobem života, tak, aby se co nejvíce přiblížil k životnímu standardu běžné (věkově srovnatelné) populace.

Cílová skupina

Služba je určena osobám s lehkým a středně těžkým mentálním postižením i v kombinaci s jiným postižením.

Forma poskytování služby

Dlouhodobý pobyt je hlavní formou této služby, která je poskytována každý týden od pondělí do pátku, po celý rok. Služba je upravena smluvním vztahem v podobě Smlouvy o přijetí a poskytování služeb s přílohou srozumitelnou pro osoby s mentálním postižením. Součástí této smlouvy a zároveň i pobytu je 3-měsíční adaptační doba, během které je uživateli poskytována zvýšená péče a pozornost ze strany zaměstnanců zařízení. Uživatel má dostatečně dlouhou dobu na to, aby zjistil, zda mu podmínky, prostředí, aktivity a činnosti služby vyhovují.

Provozní doba a kapacita služby


Provoz služby týdenního stacionáře je v době pracovního týdne od pondělí do pátku po celý rok, kapacita služby je 20 lůžek.

Pondělí      08:00 - 24:00 hodin
Úterý         00:00 - 24:00 hodin
Středa       00:00 - 24:00 hodin
Čtvrtek      00:00 - 24:00 hodin
Pátek         00:00 - 16:00 hodin

Poskytované služby v rámci TS


V rámci Týdenního stacionáře poskytujeme ubytování, stravu, pomoc při osobní hygieně nebo podmínky pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Platby uživatelů služby


Uživatelům služby týdenního stacionáře se účtují platby za pobyt, stravu a příspěvek na péči dle aktuálního ceníku služby.

Muzikoterapie v rámci TS

Od října 2016 probíhají v naší společnosti (areálu CSS Hvozdy, o.p.s.) hodiny muzikoterapie pod vedením zkušené lektorky. Muzikoterapie je léčebná metoda používající jako terapeutického prostředku hudbu.

Důraz je kladen především na dýchání, kdy za doprovodu relaxační hudby dochází k celkové harmonizaci a uvolnění. Našim uživatelům se hodiny velice líbí a s nadšením sobě vlastním se aktivně zapojují do všech činností této terapie.