Vánoční výstava v Novém Kníně 2017

Ve čtvrtek jsme měli naplánovaný předvánoční výlet do Nového Knína. V Muzeu zlata, se konala, již tradiční Vánoční prodejní výstava. Na této výstavě se prodávaly výrobky chráněných dílen a nechyběly ani výrobky klientů naší společnosti. Po příchodu do muzea se nás ujala paní Lojínová, která nás výstavou provedla a zároveň poděkovala za naše výrobky a podle jejich slov mají největší úspěch perníčky. V patře muzea se ještě vystavovaly betlémy, asi nejvíce všechny zaujal voňavý betlém, který byl z perníku a nově, největší betlém vyřezávaný z modřínového dřeva.

Při zpáteční cestě jsme se zastavili v cukrárně v Malé Hraštici, kde se klienti občerstvili malým dortíkem a čajem. Na hvozdy jsme se vrátili na oběd.