Výlet do Pikovic

V úterý 23.6.2020 jsme pro klienty uspořádali výlet z Hvozdů do Pikovic. Po snídani na hlavní budově jsme každému klientovi do batohu dali pití a svačinu a připravili se na odchod na výlet. Nejprve jsme jeli autobusem z Hvozdnice do Davle, kde jsme přestoupili na vlak do Pikovic. Před vchodem na vlakové nástupiště jsme klienty poučili o bezpečnosti na vlakovém nástupišti a na jaké zastávce budeme vystupovat. Klienti byly nadšení jízdou vlakem i přesto že jsme jeli pouze dvě stanice. Z vlakové zastávky jme se vydali podél řeky Sázavy zpět do Davle cca 4 Km. V polovině cesty jsme měli zastávku na odpočinek a svačinu. Kterou nám připravila naše paní kuchařka. Poté jsme pokračovali v cestě do Davle. V Davli jsme se zastavili v cukrárně zmrzlinu. Z cukrárny jsme zastavili v potravinách kde si klienti nakoupili s pomocí asistenta sladkosti. Než přijel autobus směrem do Hvozdnice jsme si povídali s klienty, jak se jin výlet líbil. Z výletu byly nadšeni a těší se na další výlet který plánujeme na příští týden. Výlet se vydařil počasí nám též přálo, všichni jsme přijeli na Hvozdy z plno krásnými zážitky.