Výroční zprávy

Ve výročních zprávách jsou shrnuty základní informace o společnosti CSS Hvozdy, o.p.s. ( dříve o SPMP ČR CS Hvozdy, o.s. ), cíl, poslání a nabídka služeb, naleznete v ní také zprávy o naší celoroční činnosti, hospodaření, účetní audit, hodnocení naší práce a vybrané ekonomické ukazatele zařízení.