top of page
lišta.png

Sociální Péče - Sociální Prevence - Sociální Poradenství

M I N U L É   P R O J E K T Y ,  D O T A C E   A   G R A N T Y

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III

Díky realizaci projektu bylo v letech 2020 a 2021 zajištěno kontinuální financování vybraných druhů sociálních služeb, které vedlo ke zkvalitnění, dostupnosti a efektivnosti sociálních služeb na území Středočeského kraje. Tento projekt byl zaměřen zejména na služby sociální prevence. V naší společnosti se to konkrétně týkalo Sociálně terapeutických dílen a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Hlavním cílem projektu bylo zajistit dostupnost poskytovaných vybraných služeb sociální prevence na území Středočeského kraje a současně zajistit jejich územní a kvalitativní rozvoj.

Vývěska individuálního projektu - OP Zaměstnanost

OP ZAMĚSTNANOST

Projektem z operačního programu Zaměstnanost bylo zajištěno víceleté ( říjen 2016 - prosinec 2019 ) financování vybraných druhů sociálních služeb. V CSS Hvozdy, o.p.s. se toto financování týkalo služeb STD a SASRD a mělo vést ke kvalitním, dostupným a efektivním poskytovaným

Logo EU, Evropského sociálního fondu - opračního programu Zaměstnanost

poskytovaným sociálním službám. Financování nahrazovalo v plné výši dotaci poskytovanou ze státního rozpočtu skrze rozpočet Středočeského kraje, a to po dobu realizace projektu. Odborné nastavení a realizaci projektu zajišťoval Odbor sociálních věcí krajského úřadu Středočeského kraje.

Rozpočet, cíl a doba realizace projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb Stč. kraje - SASRD
Rozpočet, cíl a doba realizace projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb Stč. kraje - STD

V rámci operačního programu Zaměstnanost probíhají během realizačního období tzv. Workshopy v rámci Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Tyto workshopy probíhají v pobočce Hvozdů v MFC Štěchovice pod dohledem zkušené lektorky v sociálních službách, jsou zdarma a účastníci si pravidelně odnášejí domů hotový výrobek. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabulka dotací, grantů a darů roku 2016
Přehled dotací a grantů roku 2015
Výše dotace Týdenního stacionáře grantu hlavního města Prahy roku 2014
Dotace ze Středočeského humanitárního fondu 2014 - služby TS, OS a STD
bottom of page