top of page
lišta.png

Sociální Péče - Sociální Prevence - Sociální Poradenství

S O C I Á L N Ě   T E R A P E U T I C K É   D Í L N Y

- registrace číslo 4294407 -

Foto uživatelů při výtvarné a rukodělné činnosti v Sociálně terapeutické dílně

Posláním je poskytovat individuální služby, které umožní uživateli udržet a osvojit si aktivním způsobem návyky a dovednosti potřebné k realizaci životního scénáře podle vlastních představ a možností především v oblastech souvisejících s tématy našich sociálně terapeutických dílen. Respektovat svobodnou vůli uživatele a vést jej k přiměřené míře zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí.

Cílem je vytvářet takovou nabídku terapeutických dílen, které umožní uživatelům udržovat si již nabyté schopnosti a dovednosti a nabídnout jim zdokonalování motorických, psychických, sociálních a základních pracovních dovedností a návyků. Poskytovat služby uživateli na základě jeho přání a individuálních možností tak, aby vnímal zvyšující se kvalitu svého života a mohl naplnit svá očekávání, která jsou pro něj dosažitelná.

Cílová skupina - osoby s mentálním, kombinovaným, chronickým a se zdravotním postižením od 16 let do 80 let věku.

Forma je ambulantní v areálu CSS Hvozdy, o.p.s. (Masečín 119, 252 07 Štěchovice) a na pobočce v Kulturním a vzdělávacím centru Harmonia (Krátká 422, 252 07 Štěchovice).

Provozní doba je v době pracovního týdne v rámci areálu CSS Hvozdy, o.p.s. v pondělí 12:30 - 16:00 hodin, úterý až čtvrtek 08:00 - 16:00 hodin. V detašovaném pracovišti je provozní doba od úterý do čtvrtka 08:00 - 12:00 hodin.

POSKYTOVANÉ ČINNOSTI V RÁMCI SLUŽBY

V rámci služby poskytujeme uživatelům stravu, podmínky pro osobní hygienu, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění především v získání možného zaměstnání, podporu vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. Po dohodě se uživatel zapojuje v rámci služby do celé škály různých činností, jako jsou výtvarné a rukodělné činnosti (zaměření na základy výtvarných a pracovních technik, šicí činnosti, rozvoj jemné motoriky a kreativity, posílení vlastního sebevědomí), pomocné práce v kuchyni (zaměření na pomocné práce v kuchyních společného stravování), údržba vnitřních a venkovních prostor (zahrada, venkovní údržba, úklid vnitřní a venkovní plochy) a keramická činnost (terapeutický program zaměřený na rozvoj kreativity, jemné motoriky a na udržení si pracovních návyků).

KONTAKT

Lucie Šťastná, Dis. - sociální pracovnice, mobil: 601 368 794, e-mail: stastna@css-hvozdy.cz

bottom of page