top of page
lišta.png

Sociální Péče - Sociální Prevence - Sociální Poradenství

S O C I Á L N Ě   A K T I V I Z A Č N Í   S L U Ž B Y
p r o   r o d i n y   s   d ě t m i

- registrace číslo 9858212 -

Foto poradna Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Posláním sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi CSS Hvozdy, o.p.s. je podpora rodin s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé sociální situace zajistit optimální výchovu a péči dětem.

Cílem je pak podpořit zdárný vývoj dítěte a fungování rodiny v nepříznivé sociální situaci a minimalizovat rizika ohrožení duševního a sociálního vývoje dítěte prostřednictvím výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností.

Cílová skupina - služba je určena rodinám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, která ohrožuje zdravý vývoj dětí, a rodiče ji nedokážou či nemohou řešit sami, vlastními silami. Do cílové skupiny patří i osoby se sníženou pohyblivostí.

Kdo nepatří do naší cílové skupiny - osoby, které požadují sociální službu, kterou neposkytujeme,  osoby, které nespadají do cílové skupiny, služby nejsou určeny rodinám bez dětí nebo s dětmi staršími 18 let.

 

Forma je ambulantní na pobočce v Kulturním a vzdělávacím centru Harmonia ve Štěchovicích, dále je forma poskytována i terénně v přirozeném prostředí uživatele služby (nejčastěji v domácnosti uživatele).  Okamžitá kapacita služby je 1 rodina (uživatel).

Provozní doba 

 

Ambulantní forma: Pondělí, úterý od 8 do 12 hodin, středa od 8 do 16:30 hodin a pátek od 8 do 13:30 hodin.                             

 

Terénní forma: Úterý a čtvrtek od 8 do 16:30 hodin, pátek od 9 do 10 hodin.

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME 

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - speciálně pedagogická diagnostika, reedukace (náprava), primárně preventivní a rozvíjející individuální i skupinové programy (výtvarné workshopy pro matky s dětmi)  

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

 • Sociálně terapeutické činnosti - individuální programy se zaměřením na podporu, obnovení, udržení či posílení kompetencí zvládání samostatného života, péče o vlastní osobu, tvořivé dílny, nácvik koncentrace pozornosti, percepční, motorická a paměťová cvičení a apod. 

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Můžeme Vám pomoci v těchto oblastech:

 1. Rodičovské kompetence, výchova a vzdělání dětí - výchovné problémy a péče o děti (nastavení hranic, denní režim, zdravotní stav, hygiena, stravování, trávení společného času, ...), školní neúspěšnost dětí (motivace ke vzdělávání, vytváření vhodného prostředí pro přípravu dětí do školy, společná příprava dítěte a rodiče do školy, příprava dítěte do školy, komunikace se školami a dalšími školskými zařízeními)

 2. Práce - hledání zaměstnání (sepsání životopisu, komunikace se zaměstnavateli a úřadem práce)

 3. Finanční gramotnost - situace spojené s finanční tísní a vedením domácnosti (sestavení rodinného rozpočtu, informování a pomoc při vyřízení možných dávek, dluhové problematice...)

 4. Komunikační kompetence - rodinné vztahy a nefunkční komunikaci v rodině, jednání všude tam, kde je potřeba (doprovod nejčastěji ve škole a na úřadech).

 5. Zdraví

Důležité informace

 • Naše služba SASRD je bezplatná. 

 • Naše ambulantní služba není bezbariérová. 

 • Služba je založena na aktivní spolupráci klienta a pracovníka SAS RD. 

 • Máte svá práva i povinnosti-informujte se o nich. (Standardy kvality SS, vnitřní předpisy) 

 • Při zahájení jednání můžete být sociálním pracovníkem požádáni o poskytnutí Vašeho jména a příjmení, kontaktu na Vás. Tyto informace slouží výhradně pro účely vedení evidence klientů. 

 • Jiné osobní údaje může sociální pracovník požadovat a používat pouze s Vaším písemným souhlasem.

KONTAKT

Veronika Stujová - vedoucí služby, mobil: 733 196 118, e-mail: stujova@css-hvozdy.cz 

Mgr. Denisa Sigmundová - sociální pracovnice, mobil: 725 921 442, e-mail: sigmundova@css-hvozdy.cz

bottom of page