top of page
lišta.png

Sociální Péče - Sociální Prevence - Sociální Poradenství

F I N A N C O V Á N Í   S L U Ž E B

Financování poskytovaných sociálních služeb se skládá z několika různých forem. Kromě plateb našich uživatelů pobytových služeb (platba za ubytování, stravu, příspěvek na péči), je nezbytnou složkou také financování z veřejných prostředků a rovněž finanční dary soukromých subjektů. Zde jsou uvedeny subjekty, které se podílejí na financování všech sociálních služeb, které v současné době poskytujeme. 
 

logo firmy DHL
logo místní akční skupiny Brdy - Vltava, o.p.s.
logo nadace NROS
logo umělecké agentury Live City
logo nadace Tesco
logo nadace Agrofert
stažený soubor.png
logo města Černošice
Image.jpg
znak obce Hvozdnice
znak města Čelákovice
znak města Mníšek pod Brdy
znak města Přerov nad Labem
znak městské části Praha 4
znak městské části Praha Dubeč
znak městské části Praha 8
Logo městské části Praha 15
Logo městské části Praha 10
Logo městské části Praha 5
Logo městské části Praha 12
Logo městské části Praha Řepy
Obrázek1.png

P R O J E K T Y ,  D O T A C E   A   G R A N T Y

Jedná se o projekty, dotační a grantová řízení a veřejné zakázky, které v současnosti realizujeme nebo jsme v minulosti realizovali v různých časových obdobích v rámci poskytovaných sociálních služeb. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty z různých zdrojů.

S P O N Z O Ř I   A   D Á R C I

- další sponzoři a dárci, které přispívají finančně, tak i formou darování různých produktů a zboží -

 • UNISALE - GUTEX, drogerie a hygienické potřeby

 • Cukrářství a pekařství Stáňa

 • Restaurace a cukrárna Fregata Měchenice

 • Libeřské lahůdky - Jindřiška Šindelářová

 • Kámen Zbraslav

 • Jiří Štajner, Hvozdy

 • Petr Durdík, ovoce a zelenina

 • Rina, s.r.o.

 • Kateřina Hable

 • Vladislava Sovová

 • Zámecká výrobna uzenin, spol. s r.o.

 • Jarolímek, pekařství a cukrářství

 • LE & CO výroba uzenin

 • Ladislav Hájek, Plzeň

 • Povltavské mlékárny

 • Racio, s.r.o.

 • Eva Janouchová

 • Martin Bláhová

 • Hana Jelínková

 • Daniela Jeníčková

Všem sponzorům a dárcům velice děkujeme, jejich podpory si nesmírně vážíme.

bottom of page