top of page
lišta.png

Sociální Péče - Sociální Prevence - Sociální Poradenství

V Ý R O Č N Í   Z P R Á V Y   S P O L E Č N O S T I

Ve výročních zprávách jsou shrnuty základní informace o společnosti CSS Hvozdy, o.p.s., cíl, poslání a nabídka služeb, naleznete v ní také zprávy o naší celoroční činnosti, hospodaření, účetní audit, hodnocení naší práce a vybrané ekonomické ukazatele zařízení.  

bottom of page