top of page
lišta.png

Sociální Péče - Sociální Prevence - Sociální Poradenství

S P O L U P R Á C E   A   P A R T N E R S T V Í

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

APSS ČR je největším profesním sdružením sdružujícím poskytovatele sociálních služeb v České republice. Asociace je nezávislé sdružení právnických a fyzických osob, registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, sledující jako základní cíl rozvoj a zvyšování úrovně sociálních služeb. Naše společnost je členem této asociace. APSS ČR svojí činnost vyvíjí především tím, že zastupuje a hájí zájmy svých členů u státních a ostatních zainteresovaných institucí, zprostředkovává rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků do činnosti poskytovatelů sociálních služeb a předává odborné zkušenosti svým členům, reprezentuje společné zájmy a potřeby svých členů u veřejnosti v tuzemsku i zahraničí a vyvíjí studijní, dokumentační, informační, vzdělávací a expertní činnost. 

Logo Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

ČAPS - česká asociace pečovatelské služby

Logo České asociace pečovatelské služby

Jsme také členem organizace ČAPS, která sdružuje přes 250 organizací poskytujících terenní sociálně-zdravotní služby. Jejími členy jsou příspěvkové organizace měst a obcí, církevní a neziskové organizace i podnikatelské subjekty. Kromě expertní a dokumentační činnosti vyvíjí ČAPS vzdělávací a v neposlední řadě i informační činnost. Prvořadým úkolem asociace je představit pracovníky sociálních služeb jako nezastupitelnou skupinu, která hraje důležitou roli jak v oblasti sociální péče tak sociální prevence.

MAS Brdy - Vltava, o.p.s.

Naše společnost je členem místní akční skupiny Brdy - Vltava, která je obecně prospěšnou společností a vznikla v roce 2006. Působí ve Středočeském kraji na území Dobříšska, Novoknínska a Středního Povltaví. Principem je partnerství subjektů z veřejné, soukromé i neziskové sféry, které usilují o rozvoj regionu.

Logo místní akční skupiny Brdy - Vltava

DHL - doručovací a přepravní společnost

Logo firmy DHL

Jedním z našich nejvýznamnějších partnerů a podporovatelů je skupina pracovníků společnosti DHL, pod vedením paní Evy Gray. Tato skupina se dobrovolně podílí na velkém množství našich akcí, pomáhá nám během dobrovolnického dne s úklidem a údržbou areálu Hvozdů a také nás podporují finančně. Velice všem pracovníků a dobrovolníkům z této skupiny děkujeme a jejich práce si moc vážíme. 

Live City - umělecká agentura

Live City je umělecká agentura, která pořádá českému i zahraničnímu publiku od roku 2009 (původně Top Culture) to nejkvalitnější umění a tím mu přináší radost do života. S producenstvím a realizací velkých kulturních eventů mají dlouholeté zkušenosti, díky kterým opakovaně oslovují tisíce diváků ročně. Tato umělecká agentura finančně podporuje naše služby, zejména v rámci Výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností a dále pracovníci této agentury nás osobně podporují jako dobrovolníci v rámci našich akcí.

Logo umělecké agentury Live City
bottom of page