top of page
lišta.png

Sociální Péče - Sociální Prevence - Sociální Poradenství

P R O H L Á Š E N Í   O   P Ř Í S T U P N O S T I

Centrum sociálních služeb, o.p.s., jako poskytovatel sociálních služeb, se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.css-hvozdy.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Stav souladu
Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.


Nepřístupný obsah
Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Odkazy na náhledových fotografiích ve fotogaleriích nemají textový popis, protože obrázky nemají uvedený alternativní text (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Vzhledem k množství fotografií a kapacitám provozovatele webu by doplnění smysluplného alternativní text ke všem fotografiím způsobilo nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona)

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 14.10.2022.

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Centrem sociálních služeb Hvozdy, o.p.s. 

Zpětná vazby a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na e-mail: info@css-hvozdy.cz

 

Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4, 140 21  
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

bottom of page