top of page

Sociální Péče - Sociální Prevence - Sociální Poradenství

Logo a symbolika syciálních služeb v piktogramech

- o b e c n ě   p r o s p ě š n á   s p o l e č n o s t -

Centrum sociálních služeb Hvozdy

Vítáme Vás na webových stránkách naší obecně prospěšné společnosti, která je neziskovou organizací a registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na území Středočeského kraje. Naše služby provozujeme dle zákona č. 108/2006 Sb. a jsou zařazeny do Sítě sociálních služeb Středočeského kraje. 
 

A K T U A L I T Y

PŘIJMEME NOVÉHO PRACOVNÍKA 

Přijmeme nového pracovníka v sociálních službách. Práce na plný úvazek s osobami s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Noční i denní směny, prostor pro tvůrčí činnost s uživateli služeb, přátelský kolektiv, pomoc a podpora lidem ...

zobrazit více

PŘIJMEME NOVÉ UŽIVATELE DO TS

V současné době máme volná místa pro klienty (muže i ženy) do pobytové sociální služby Týdenní stacionář (bez čekání v pořadníku). Poskytujeme péči dospělým osobám s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Tato služba je ...

zobrazit více

KVĚTEN 2024 NA HVOZDECH

Měsíc květen 2024 jsme nastartovali v čarodějnickém duchu, a to plněních různých úkolů při akční denní aktivitě inspirované Filipojakubskou nocí. Dále v rámci rozvoje samostatnosti se náš uživatel Hynek, který čerpá službu DOZP rozhodl ...

zobrazit více


Naše společnost má více jak 20 let zkušeností s prací v sociálních službách. Všichni naši pracovníci jsou pravidelně proškolováni v rámci svých odborností a pracovních pozic, rovněž nabízíme služby dalších odborníků, jako je psycholog, speciální pedagog, muzikoterapeut, apod. Poskytujeme opravdu široký výběr sociálních služeb, a to jak služby sociální péče, tak i služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství. Služby poskytujeme formou pobytové, tak i ambulantí a terénní. Máme rozsáhlou cílovou skupinu, které naše služby nabízíme.

PROČ SI VYBRÁT PRÁVĚ NÁS

pas2_edited.jpg
bottom of page