top of page

Sociální Péče - Sociální Prevence - Sociální Poradenství

Logo a symbolika syciálních služeb v piktogramech

- o b e c n ě   p r o s p ě š n á   s p o l e č n o s t -

Centrum sociálních služeb Hvozdy

Vítáme Vás na webových stránkách naší obecně prospěšné společnosti, která je neziskovou organizací a registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na území Středočeského kraje. Naše služby provozujeme dle zákona č. 108/2006 Sb. a jsou zařazeny do Sítě sociálních služeb Středočeského kraje. 
 

A K T U A L I T Y

SRPEN 2023 NA HVOZDECH

Léto a zejména srpen si na Hvozdech užíváme plnými doušky, především, kdyř se udělá pěkné počasí. Máme spoustu aktivit pro naše uživatele pobytových služeb Týdenní stacionář a Domov pro osoby se zdravotním postižením. Jezdíme na ...

zobrazit více

HVOZDECKÝ DESETIBOJ 2023

Ve čtvrtek 18.05.2023 proběhl v areálu CSS Hvozdy, o.p.s. další ročník velice unikátní sportovní události s názvem Hvozdecký Desetiboj 2023. Tato akce proběhla za finanční podpory Středočeského kraje a ve spolupráci s firmou DHL, základní ...

zobrazit více

PŘIJMEME NOVÉHO UŽIVATELE DO TS

V tuto chvíli máme jedno volné místo pro novou uživatelku do pobytové služby Týdenní stacionář. Jedná se o službu, která je v provozu od pondělí do pátku, naši uživatele jsou ubytováni v rodinných ...

zobrazit více


Naše společnost má více jak 20 let zkušeností s prací v sociálních službách. Všichni naši pracovníci jsou pravidelně proškolováni v rámci svých odborností a pracovních pozic, rovněž nabízíme služby dalších odborníků, jako je psycholog, speciální pedagog, muzikoterapeut, apod. Poskytujeme opravdu široký výběr sociálních služeb, a to jak služby sociální péče, tak i služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství. Služby poskytujeme formou pobytové, tak i ambulantí a terénní. Máme rozsáhlou cílovou skupinu, které naše služby nabízíme.

PROČ SI VYBRÁT PRÁVĚ NÁS

Loga spolupracijících organizací a subjektů.
bottom of page