top of page

Sociální Péče - Sociální Prevence - Sociální Poradenství

Logo a symbolika syciálních služeb v piktogramech

- o b e c n ě   p r o s p ě š n á   s p o l e č n o s t -

Centrum sociálních služeb Hvozdy

Vítáme Vás na webových stránkách naší obecně prospěšné společnosti, která je neziskovou organizací a registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na území Středočeského kraje. Naše služby provozujeme dle zákona č. 108/2006 Sb. a jsou zařazeny do Sítě sociálních služeb Středočeského kraje. 
 

A K T U A L I T Y

PŘIJMEME NOVÉHO PRACOVNÍKA 

Přijmeme nového pracovníka v sociálních službách. Práce na plný úvazek s osobami s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Noční i denní směny, prostor pro tvůrčí činnost s uživateli služeb, přátelský kolektiv, pomoc a podpora lidem ...

zobrazit více

PŘIJMEME NOVÉ UŽIVATELE DO TS

V současné době máme volná místa pro klienty (muže i ženy) do pobytové sociální služby Týdenní stacionář (bez čekání v pořadníku). Poskytujeme péči dospělým osobám s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Tato služba je ...

zobrazit více

DUBEN 2024 NA HVOZDECH

Měsíc duben jsme zahájila cestou do Prahy. Protože se konečně udělalo nádherné počasí, mohli jsme vyrazit opět po roce na Petřín, kde jsme byli jak na rozhledně, tak jsme zavítali i do zrcadlového bludiště. Opět jsme stejně jako v měsících ...

zobrazit více


Naše společnost má více jak 20 let zkušeností s prací v sociálních službách. Všichni naši pracovníci jsou pravidelně proškolováni v rámci svých odborností a pracovních pozic, rovněž nabízíme služby dalších odborníků, jako je psycholog, speciální pedagog, muzikoterapeut, apod. Poskytujeme opravdu široký výběr sociálních služeb, a to jak služby sociální péče, tak i služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství. Služby poskytujeme formou pobytové, tak i ambulantí a terénní. Máme rozsáhlou cílovou skupinu, které naše služby nabízíme.

PROČ SI VYBRÁT PRÁVĚ NÁS

pas2_edited.jpg
bottom of page