top of page
lišta.png

Sociální Péče - Sociální Prevence - Sociální Poradenství

V N I T Ř N Í   P Ř E D P I S Y   S P O L E Č N O S T I

Zde jsou k dispozici vnitřní předpisy společnosti Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s., které jsou platné pro všechny zaměstance společnosti. Tyto předpisy se dělí na předpisy provozní, bezpečnostní a ekonomické. K náhledu jsou zde předpisy (včetně příloh), které se přímo týkají zaměstnanců a s nimiž se zaměstnanci seznamují.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

bottom of page